Gjødsling i våroljevekster

Omfanget av dyrking av våroljevekster er lite i Norge, med mest vårraps og noe vårrybs. Samtidig tyder mye på at mange av høstrapsåkrene som ble sådd i fjor høst ikke har tålt den kalde og langstrakte våren vi opplever i år. Våroljevekster kan være et alternativ.


Avlingspotensialet i vårrybs ligger erfaringsmessig mellom 200-250 kg pr. dekar, mens avlingspotensialet i vårraps fort ligger 100-150 kg pr. dekar over vårrybs. Vårrapsen krever imidlertid lang veksttid og vi begynner snart å nærme oss deadline for sådato. Nå nærmer vi oss fort sådato mellom 6-10. mai, og da er vårrybs alternativet for de fleste som vurderer våroljevekster.

Her finner dere våre gjødslingsanbefalinger for våroljekster.

 

imageqzbjp.png

 

Oljevekster er næringskrevende og trenger en velbalansert gjødsling med de riktige næringsstoffene, rett plassert og til rett tid. Avgjørende for å lykkes er at behovet for N, P, K, S, B og Mg dekkes. Dette er næringsstoffer som all YaraMila® Fullgjødsel® inneholder. Vær spesielt oppmerksom på tilstrekkelig bor- og svovelforsyning.

Vi anbefaler også delt gjødsling i våroljevekster. Aktuell strategi kan være grunngjødsling ved såing med 50 kg YaraMila® Fullgjødsel® 17-5-13 per daa, dette gir 8.5 kg N, 2.3 kg P, 6.5 kg K og 1.1 kg S. På jord med normalt, god P- og K-status vil behovet for P og K da være fylt opp med grunngjødslinga.

Delgjødsling med 25 kg YaraBela Sulfan 24-0-0 (6S) per daa gir 4.8 kg N og 1.2 kg S. Da har vi til sammen tilført 13.3 kg N og 2.3 kg S per daa, noe som er tilstrekkelig ved en avlingsforventning på 250 kg per daa.