Gi høstkornet og høstoljevekstene en god start med YaraVita® bladgjødsling

Det har vært vanskelige innhøstingsforhold og mye korn står fortsatt ute, men innimellom regnskurene har det blitt sådd en del høstkorn og høstoljevekster. For å bedre overvintringen kan det utover høsten være aktuelt å bladgjødsle med YaraVita®.


Publisert 27. september 2023

Manganmangel i høstkornet

Mangan er et mikronæringsstoff som er nødvendig for veksten, og mangel kan føre til utvintring. Manganmangel oppstår først på lette jordarter, gjerne i luftig jord med høy pH, men kan også forekomme på tyngre jordarter hvis pH er høy (se figur 1). Et typisk tegn på manganmangel er at det er grønnere i kjøresporene enn utenfor, siden pakket jord er mindre luftig, og mangan i jorda er da i en form (Mn2+) som er tilgjengelig for plantene.

 

imagelpz6i.png

Figur 1. Tilgjengelighet av mangan avhengig av jordas pH.  

 

Bladgjødsling med mangan kan bedre overvintringen i høstkornet. Vi anbefaler 100-300 ml/daa med YaraVita GRAMITREL. Da får man med seg kobber, sink og magnesium i tillegg til mangan. Har man erfaring med at manganmangel er hovedproblemet, så er alternativet 100-200 ml/daa YaraVita MANTRAC PRO. YaraVita-produktene har god blandbarhet, så hvis man tenker å ugrassprøyte eller behandle mot overvintringssopp, så er det enkelt å kombinere dette med en bladgjødsling. Både Gramitrel og Mantrac Pro er blandbare med ugrasmidlene Boxer og Atlantis WG.

 

Høstoljevekstene trenger bor

 

Norsk jordsmonn har ofte lavt innhold av bor, og oljevekster er meget følsomme for bormangel. Bor transporteres passivt via vanntransport i planten, og bormangel ses ofte ved tørre vekstforhold. Det kan også oppstå en risiko for mangel når kulturen er stresset eller ved kraftig vekst, noe som også gjelder for andre mikronæringsstoffer. Ved meget rask vekst er ikke røttene i stand til å ta opp næringsstoffer i takt med veksten og mangel kan oppstå. Det er kun en liten del av jordens borinnhold som er tilgjengelig for plantene, og denne tilgjengeligheten reduseres ved høy pH (se figur 2).

image6tcnt.png

Figur 2. Tilgjengelighet av bor avhengig av jordas pH.

 

YaraVita Brassitrel Pro er utviklet spesielt til oljevekster og inneholder blant annet en betydelig mengde bor. I tillegg til bor inneholder YaraVita Brassitrel Pro også andre næringsstoffer som er viktige for oljevekster som magnesium, mangan, molybden og kalsium. Vi anbefaler derfor 200-300 ml/daa med YaraVita Brassitrel Pro nå i høst. Er det stor fare for bormangel (sandjord, tørre forhold), kan man evt. blande inn 100 ml/daa med YaraVita Bortrac. Behandling bør skje når oljevekstene har fått tilstrekkelig med bladverk, det vil si på 4.-8. bladstadiet. Husk alltid å sjekke blandbarhet i håndbøkene til forhandlerne eller på www.tankmix.com før du blander med andre preparater.

 

Bormangel i raps (til høyre) vises ved at eldre blad får en rødfiolett farge fra kanten og innover, stengelen blir tykk, sammentrykt og oppsprukket, blomstringa blir svak og frøsettinga dårlig. Frisk plante til venstre.