Gi høstkornet en god start

Høstkornet ser ut til å ha klart overvintringen bra de fleste steder, men tørre forhold kan føre til at behovet for mikronæring melder seg. Et typisk tegn på manganmangel er at man ser grønne striper i åkeren der jorda er mer kompakt. Vi har observert symptomer som minner om manganmangel i høsthvete på Stange forrige uke (se bilde), og da er bladgjødsling et aktuelt tiltak.

Publisert 25. april 2022

God start for høstkornet

 

YaraVita Gramitrel kan brukes forebyggende mot manganmangel, og inneholder i tillegg til mangan, også sink, kobber og magnesium, næringsstoffer man ofte finner at mangler i korn. Full dose er 300 ml/daa, men det kan være aktuelt å dele opp denne i f.eks. 200 ml/daa + 100 ml/daa. Det anbefales å forebygge mangler heller enn å forsøke å kurere etter at skade er skjedd. YaraVita Gramitrel kan blandes med de fleste plantevernmidler, men det er viktig å alltid følge rådene på etiketten og sjekke blandetabellene eller appen Tankmix hvis man er i tvil.

YaraVita Gramitrel, er balansert og har et tilpasset innhold, forutsatt at man behandler med riktig mengde og til riktig tid. Har man mer alvorlige problemer med forsyningen av et spesifikt næringsstoff, vil YaraVita- produktet med dette konkrete næringsstoffet være riktig valg, som f.eks. YaraVita® Mantrac Pro® hvis man har et årlig problem med manganmangel.

Et annet alternativ er YaraVita® Solatrel® som har vist avlingseffekt i høsthvete ved tidlig behandling på våren ved busking (se figur under). Under kalde forhold kan opptaket av bl.a. fosfor hemmes, og YaraVita Solatrel er det av bladgjødslingsproduktene som inneholder mest fosfor. Anbefalingen er 300-400 ml/daa i korn. Husk alltid å sjekke blandbarhet ved blanding med andre produkter. YaraVita Solatrel er en løsning med lav pH, og det er flere ugrasmidler man IKKE skal blande med Solatrel, bl.a. MCPA, mekoprop, Ariane S m.fl., så les blandetabellene nøye!

Avlingsrespons i høsthvete