Fortsatt mulig å bestille N-Tester BT

Det er fortsatt mulig å bestille N-Tester BT til denne sesongen. Det er kostnadsfritt både å ta i bruk Atfarm, og bruke N-Tester BT i 2023. N-Tester BT er et hjelpemiddel til å vurdere delgjødslingsbehovet i korn, og for frødyrkerne finnes det en anbefaling i frøeng av timotei. Nytt av året er at også høstrug er inkludert i anbefalingene.

 

For å bestille en N-Tester BT gjør man følgende:

  1. Gå inn på Atfarm og opprett en konto, eller logg inn hvis du allerede har en konto
  2. Klikk på «oppgrader» i navigasjonslinjen nederst til venstre. Du vil deretter se de ulike abonnementstjenestene som er tilgjengelig: Variabel N-gjødsling, N-Tester BT, og en kombinasjon av begge.
  3. Velg et av abonnementene og trykk på «aktiver»
  4. Skriv inn de ønskede opplysningene
  5. Klikk på «Bekreft»

Det finnes mer informasjon om hvordan man bruker Atfarm og N-Tester BT på våre hjemmesider:

Les mer om hvordan man bruker Atfarm her.

Les mer om hvordan man bruker N-Tester BT her.