For tørt og for vått, hva med gjødslingstiltak nå?

Jordbruksavtalen er på plass. For korn blir prisen på et nivå som tilsier at gjødslingstiltak for å utnytte avlings- og kvalitetspotensialet gjelder også denne sesongen. Den største usikkerheten akkurat nå er vær- og vekstforholdene, med vann som stikkord nummer 1.

Publisert 19. mai 2022


På Østlandet generelt er det stort nedbørunderskudd. Noen millimeter kom det i uka som var, det varierte fra ingenting i enkelte områder til opp mot 20 millimeter hos de heldigste. Høstkornet er de fleste steder nå i viktige utviklingsstadier for avlingsdannelse og tørster etter vann.  Store arealer med vårkorn ble sådd tidlig under laglige forhold og har fått en god start. Det behøves vann også for vårkornet, men enn så lenge først og fremst for å sikre spireråme.

I Midt-Norge er det motsatt. Etter at noe våronn ble gjort tidlig har det vært stabilt vått vær og derfor full stans i våronna. Det er bedring i været i skrivende stund, men mye våronn gjenstår.

Selv om vekstforholdene gir grunn til bekymring, så er vi fortsatt bare midt i mai og med en endring til mer laglig vær vil situasjonen raskt bedre seg. Husk at det er tre avlingskomponenter i korn (tetthet, antall korn/aks og enkeltkornvekt), og alle tre kan fortsatt påvirkes.

Dersom noenlunde normale gjødselmengder er gitt så langt, så har både for høst- og vårkorn pr. nå god tilgang til næringsstoffer. De fleste har gjødslet høstkornet to ganger. Har du høsthvete som ennå ikke har kommet til begynnende strekning og bare har vårgjødslet, så gjelder det å gjødsle før neste regnvær på Østlandet. Og i Midt-Norge er det også viktig å sørge for at det er nok nitrogen tildelt i forkant av det intense N-opptaket i strekningsfasen. For de som er ajour med høsthvetegjødsling og har åker i strekningsfasen er det nå tid til å se an utviklingen med tanke på en neste delgjødsling i perioden fra flaggbladstadiet (Vekststadium 37) og framover mot aksskyting (Vekststadium 49-60).   

I vårkornet er det problemer med spireråmen i en del områder på Østlandet, men mye har etablert seg bra. Der man har fått sådd i Midt-Norge, handler det mer om å følge med på eventuell utvasking, NIBIO sin kalkulator Nitrogenstatus («utvaskingskalkulatoren») er et bra hjelpemiddel. Utvasking er selvsagt ikke noe tema på Østlandet. Den nedbørfattige vinteren på Østlandet tilsier også at eventuelt rest-nitrogen og nitrogen fra gode forgrøder i fjor fortsatt er tilstede i større grad enn normalt og kan være tilgjengelig for årets vekst.

Aktuelle tidspunkt for delgjødsling og/eller tilleggsgjødsling i vårkorn er i hele perioden fra busking og til aksskyting. Det som avgjør tidspunkt og mengder for gjødsling nå framover er kornart, nivået på gjødsling ved såing, vekstforholdene, eventuell utvasking og avlingspotensial.

Når det gjelder valg av gjødseltype til delgjødsling, er YaraLiva® Kalksalpeter™ den mest effektive under tørre forhold, og for å gi åkre som sturer av andre årsaker et løft. Likevel vil YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) som er den vanlige anbefalingen, også fungere veldig godt i de fleste tilfeller selv om den trenger noe mer fuktighet for å løse seg opp.