Fin start i Trøndelag

Denne uken var det god deltagelse og optimistiske bønder på markdager i Sparbu i Trøndelag. Det ser lovende ut både for gras og korn. Arrangementene ble gjennomført i et samarbeid mellom Felleskjøpet Agri og Sparbu Bondelag. NLR og Yara Norge deltok med faglige innlegg.

Publisert 7. juni 2023


Graset her fått en meget godt start i Trøndelag. Engveksten er tett og fin etter tilstrekkelige mengder med nedbør. Nedbørsmengdene har variert en god del, men i de fleste tilfeller er det neppe behov for å tilleggsgjødsle for å kompensere for utvasking. Fortsatt høye kraftfôrpriser og vesentlig lavere N-priser gjør at det er fornuftig å investere i enga for å sikre avlingsmengde og god kvalitet. Nullruter vises som ventet tydelig etter en kald start med lite N-frigjøring fra jorda, og det er god respons på gjødsling, både husdyr- og mineralgjødsel.

Kornet har også fått en god start med nærmest optimale buskingsforhold, lav temperatur og nok fuktighet. På lettere jordarter kan tilleggsgjødsling være aktuelt som følge av utvasking, sjekk NIBIO sin utvaskingskalkulator: N-status i vekstsesongen. Noen områder og deler av jorder, særlig over kuler, har fått for dårlig jordarbeiding eller at forholdene ikke har vært laglige, med dårlige spireforhold som resultat. Her vil det antagelig spire nå etter nok regn og når temperaturen øker betydelig. Noen spadetak viser jevnt over god rotutvikling, men tilløp til gulning på utsatte områder er i ferd med å komme. Med bedre vær i vente vil dette antagelig være forbigående og av mindre betydning. YaraLiva® Kalksapleter™ kan anbefales der åkeren må hjelpes over ei kneik. Mange optimistiske kornbønder ser at det er et stort potensiale som må forvaltes godt framover med riktig plantevern og tilføring av nok gjødsel. Husk bladgjødsling for å forebygge mikronæringsmangler.