Enkle gjødslingsforsøk gir nyttige svar i eng

Vi oppfordrer til å legge ut null- og maksruter på egne skifter. Dette gir nyttig informasjon om frigjøringen av nitrogen fra jorda og hjelper deg til å optimalisere dine gjødslingsstrategier med mål om å høste gode avlinger med riktig kvalitet. Her deler vi noen erfaringer fra grasdyrking i Agder i fjor.

 

Med enkle hjelpemidler og lite ekstraarbeid kan du gjøre noen tester som forteller om status og gjødslingsbehov på dine egne jorder. For eksempel er maksruter i enga en effektiv metode for å sjekke hvordan proteinavlingen i graset påvirkes.

På et jorde i Agder (Marnardal) la vi i 2022 ut 4 behandlinger, disse behandlingene ble gjentatt med ca. 50 meters avstand. Før hver slått ble det tatt ut bladprøver fra hver behandling, og disse ble analysert for mineraler.

Behandlingene var:

A: Nullrute, ingen gjødsling
B: Kun husdyrgjødsel
C: Bondens gjødslingsplan
D: Maksrute, bondens gjødslingsplan + 2 kg N pr. dekar (til begge slåttene).

Ut fra dette svært enkle opplegget kunne vi trekke to slutninger:


Erfaring 1: God proteinrespons

Både i 1. og 2. slått var det god effekt på proteinnivået ved slått i rutene der vi hadde gitt litt ekstra nitrogen utover gjødslingsplan. To kg ekstra nitrogen pr. dekar i hver slått, har løftet proteinmengden med ca. 2 %-enheter. Det ble ikke gjort avlingsregistreringer i feltet.

 

imagenvvbg.png

 

Erfaring 2: Lave kobberverdier

Mineralanalysene avslørte at kobberverdiene på feltet var svært lave. Det anbefales at disse skal ligge mellom 6-12 mg Cu per kg tørrstoff. Bladgjødsling med YaraVita® Coptrac® er anbefalt tiltak ved kobbermangel. Husk at sau kan bli forgiftet ved overskudd av kobber, og skal fôret brukes til sau bør valg av gjødslingsstrategi skje i samråd med rådgiver/veterinær. Feltet i Marnardal viste følgende kobberverdier:

 

imagedlbq8.png

 

Oppsummering

Ved hjelp av relativt enkle hjelpemidler, kan du legge ut små gjødslingsforsøk på egen gård. For eksempel vil 3 maksruter på jordet avdekke i hvilken grad du kan heve proteinnivåene i graset gjennom å gjødsle med litt ekstra nitrogen. Bladprøver til Megalab vil i tillegg kunne avdekke om det er andre mineraler som er årsaken til at du ikke får full avlingsrespons i enga.