Den som venter på noe godt

Kornprisen fikk et bra løft og endelig kom regnet til Østlandet. Dermed er flere viktige brikker med tanke på valg av dyrkingstiltak i ferd med å falle på plass. Hovedinntrykket pr. nå er at mange kornåkere har et godt potensial, unntakene er først og fremst en del høstkornåkere på Sør-Østlandet.

Publisert 25. mai 2022


Yara og andre rådgivere sin anbefaling foran sesongen var å sørge for å gi kornet en god start. Budskapet var tilstrekkelig grunngjødsling og gjennomført god agronomi, deretter en løpende vurdering av delgjødslingsbehov basert på vekstforholdene og hva som blir kornprisen til høsten. 

Den økte kornprisen, som vi nå kjenner til, gjør at ved samme avlingsnivå og samme bruk av innsatsfaktorer som i fjor, vil dekningsbidraget denne sesongen være bedre enn hva som var tilfelle i fjor. Så kostbare innsatsfaktorer til tross, det er lønnsomt å investere i ei god avling også denne sesongen.

Mai måned har bydd på forsommer-bekymringer. Det ble en for lang periode med fastlåst vått i Midt-Norge og fastlåst tørt på Østlandet. Nå ser det klart mer lovende ut. Det aller meste av våronna er gjennomført i Trøndelag og bygeværet har kommet til Østlandet. Noe har kommet i regnmåleren og plusser vi på meteorologenes prognoser for Østlandet de kommende dagene begynner dette å se bra ut.

Som nevnt er det alltid variasjoner. Og det skal sies at høstkornåkere på Sør-Østlandet har hatt en veldig tøff mai måned. En del arealer er vraket og andre har redusert avlingspotensial. Tidligere erfaring knyttet til hvordan høstkornet kan komme seg, tilsier likevel at med laglig vær framover kan mange åkre fortsatt bli bra.

Når det gjelder vårkornet, så har vi et spenn fra usådd/nysådd til busking/begynnende strekning. Og det store bildet, både på Østlandet og i Trøndelag, er at mye vårkorn kan bli veldig bra.

  • Særlig bygg, men også havre, responderer best på tidlig delgjødsling, og ved moderat vårgjødsling (8-10 kg N pr. dekar) anbefales delgjødsling i buskingsfasen. De som eventuelt gjødslet betydelig svakere enn anbefalt, ned mot 5-6 kg N pr. dekar ved såing, bør absolutt delgjødsle før busking. På den andre siden om man ga mer enn 10 kg N pr. daa og ikke har hatt noe N-tap, kan delgjødsling skje ved begynnende strekning. Selv om tidlig delgjødsling oftest er mest optimalt, gir både bygg og havre avlingsrespons på seinere delgjødsling dersom det er behov.

  • I vårhvete er det også viktig at nok N er tilgjengelig i strekningsfasen. Valg av mengde for en første delgjødsling avhenger, som i bygg og havre, av gjødselmengden som ble gitt ved såing. Deretter kan man gjøre en ny vurdering nærmere aksskyting i forhold til hvor mye som behøves for å få best mulig utnyttelse av avlingspotensialet og sikre nok protein.

Vi vil også minne om Yara sine gode presisjonsverktøy, Atfarm, N-Tester BT og Yara N-Sensor, som hjelper deg til prioritere gjødsel der du får god respons og spare gjødsel der det er grunnlag for det.