Atfarm – kostnadsfritt også i 2023

Atfarm er Yara's satellittverktøy for å overvåke skiftene og lage tildelingskart for variabel N-gjødsling. Ved å bruke Atfarm kan du prioritere gjødsel i samsvar med behovet, og spare gjødsel der det er grunnlag for det.

 

Atfarm var tidligere en betalingstjeneste, men har i 2022 vært kostnadsfritt i lys av situasjonen med høye gjødselpriser. Yara ønsker at bonden gjødsler mest mulig optimalt og har bestemt at Atfarm blir en kostnadsfri tjeneste også i 2023.

Nyhet i Atfarm: N-opptakskart

Høsten 2022 har N-opptakskart kommet som en ny funksjon i Atfarm. Ved hjelp av N-opptakskartet kan du se hvordan N-opptaket varierer på skiftet, målt i kg N/ha (1 ha = 10 daa). Denne nyttige funksjonen er nå tilgjengelig i korn, oljevekster, gras, potet og mais. I høstoljevekster kan du bruke N-opptaket på høsten til å variere gjødslingen på våren og dermed omfordele nitrogenet til der det trengs mest.

Ved å følge nitrogenopptaket gjennom sesongen, kan man også få et innblikk i hvor og når gjødsla blir tatt opp i plantene, og sette inn tiltak ved behov. Kanskje skyldes lavt nitrogenopptak andre årsaker enn mangel på nitrogen? Kalktilstand, jordstruktur, drenering, og tørke kan også påvirke nitrogenopptaket. Bruk vinteren til å bli kjent med Atfarm og test også ut denne nye funksjonen på egne skifter med satellittbilder fra inneværende sesong. Kanskje bekreftes ting du allerede visste fra før, men det kan også hende du får noen aha-opplevelser som kan hjelpe deg til å sette inn enda mer optimale tiltak i kommende vekstsesong.

 

Ønsker du å teste ut Atfarm?

Les mer om Atfarm her. Her finner du også instruksjonsvideoer for å hjelpe deg å komme i gang. 

Her kan du høre mer om hvordan Svein Ivar Ånestad, korn- og svineprodusent i Våle i Vestfold, har tatt i bruk Atfarm hjemme hos seg: https://youtu.be/BDU0AwP0nqU