Atfarm - god hjelp til presis gjødsling

Med Atfarm kan du prioritere gjødsel der behovet er stort og spare gjødsel der det er grunnlag for det. Atfarm er Yara sitt satellittverktøy for å overvåke skiftene og lage tildelingskart for variabel N-gjødsling. Atfarm var tidligere en betalingstjeneste, men har i 2022 og 2023 vært kostnadsfritt i lys av situasjonen med høye gjødselpriser. Yara ønsker at bonden gjødsler mest mulig optimalt og har bestemt at Atfarm blir en kostnadsfri tjeneste også i 2024.

 

Nyhet i Atfarm: N-opptakskartet nå tilgjengelig på mobilappen

Høsten 2022 kom N-opptakskart som en ny funksjon i Atfarm. Ved hjelp av N-opptakskartet kan du se hvordan N-opptaket varierer på skiftet, målt i kg N/ha (1 ha = 10 daa). Denne nyttige funksjonen er tilgjengelig i korn, oljevekster, gras, potet og mais, og nå tilgjengelig både på web-versjonen og i mobil-appen. I høstoljevekster kan du bruke N-opptaket på høsten til å variere gjødslingen på våren og dermed omfordele nitrogenet til der det trengs mest.

Ved å følge nitrogenopptaket gjennom sesongen, kan man også få et innblikk i hvor og når gjødsla blir tatt opp i plantene, og sette inn tiltak ved behov. Kanskje skyldes lavt nitrogenopptak andre årsaker enn mangel på nitrogen? Kalktilstand, jordstruktur, drenering, og tørke kan også påvirke nitrogenopptaket. Bruk vinteren til å bli kjent med Atfarm og test også ut denne nye funksjonen på egne skifter med satellittbilder fra inneværende sesong. Kanskje bekreftes ting du allerede visste fra før, men det kan også hende du får noen aha-opplevelser som kan hjelpe deg til å sette inn enda mer optimale tiltak i kommende vekstsesong.

Ny med Atfarm? Les mer om Atfarm på vår hjemmeside. Der finner du også instruksjonsvideoer for å hjelpe deg å komme i gang: Atfarm | Yara Norge