Aktuelle tiltak for å sikre grovfôrkvaliteten

Har du høstet mye gras, men mangler litt på grovfôrkvalitet? Da bør du tenke gjennom strategien rundt slåttetidspunkt for 2. slåtten.

Det er mange tilbakemeldinger fra fornøyde grasdyrkere rundt omkring i landet etter 1. slåtten. I de seineste områdene på Østlandet, samt nordover fra Trøndelag, er førsteslåtten i ferd med og avsluttes. I disse områdene har det dessverre vært en del ustabilt bygevær. Dette har antagelig redusert kvaliteten for noen, det positive er at mange melder om gode avlinger.

Aktuelle tiltak for å sikre grovfôrkvaliteten

For å sikre optimal kvalitet på grovfôret, kan det være riktig å knipe inn litt på anbefalt varmesum før 2. slåtten. NMBU-professor Harald Volden hadde en rekke interessante betraktninger i sist nummer av Norsk Landbruk, der han argumenterer for at tidspunktet for førsteslåtten også får konsekvenser for andreslåtten. Juni og begynnelsen på juli er ofte varm. Teorien til Volden er at høyere døgntemperatur, og ikke bare temperatursummen, gir økt fiberdannelse i grasplantene. Derfor er det verdt å vurdere et kortere intervall mellom første- og andreslåtten, dette for å unngå lav fiberfordøyelighet, særlig hvis man i utgangspunktet har høstet mye gras i 1. slåtten.

En slik strategi kan også åpne mulighetene for å ta en brukbar 3. slått i mange områder. Denne  slåtten består ofte av et bladrikt bestand med høyt energi- og proteininnhold, men dessverre ofte med lavt tørrstoffinnhold. Tidlig høstet gras fra 2. og 3. slått vil derfor kunne blandes med 1. slåtten med godt resultat i slike tilfeller der man kan forvente at 1. slåtten har litt dårlig kvalitet grunnet vanskelige innhøstingsforhold.