Hvorfor er gjødselprisene så høye nå?

Hvorfor er gjødselprisene så høye nå?

Gjødselprisene har steget mye gjennom hele året, og er nå på et nivå vi aldri har hatt tidligere i norsk marked. Det er to store drivkrefter som ligger bak; høy etterspørsel etter mat/landbruksråvarer og svært høye energipriser. Her kan du høre Yaras analytiker Dag Tore Mo forklare situasjonen på høstseminaret som ble avholdt i regi av AgriAnalyse, NHO Mat og Drikke og Yara Norge den 11. november. 

Les mer og hør foredraget her

Atfarm

Bruk vinteren til å sette deg inn i Atfarm

For plantedyrkeren er vinteren en god tid for å evaluere sesongen som har vært, og planlegge neste sesong. Et nyttig verktøy i denne evalueringen er Yaras nye satellittverktøy, Atfarm. Last opp skiftene dine og se på hvordan variasjonen har vært. Kanskje blir du inspirert til å gjøre noen grep til neste sesong?

Les mer her

Seminar: Hvordan påvirker økte råvare- og energipriser norsk landbruk og matproduksjon?

Seminar: Hvordan påvirker økte råvare- og energipriser norsk landbruk og matproduksjon?

Torsdag 11. november arrangerte Yara NorgeAgriAnalyse og NHO Mat og Drikke et seminar der temaet var hvordan norsk landbruk og matproduksjon påvirkes av økte råvare- og energipriser i internasjonale markeder.  

Les mer og se seminaret her

Ut og klipp høstrapsen!

Ut og klipp høstrapsen!

Jan Erik Brotnow i Ullensaker dyrker korn og oljevekster, og har i år både sådd høstraps og høstryps. Vi var med ut på gården og veide høstrapsen før innvintring, og brukte også håndholdt Yara N-Sensor for å se på nitrogenopptaket. Foreningen Svensk Raps har utviklet en enkel kalkulator for å beregne hvor mye nitrogen som er tatt opp i høst, og hvor mye som det gjenstår å gjødsle med til våren.

Les mer her

Leveringssituasjonen i norsk marked

Leveringssituasjonen i norsk marked

Utviklingen i internasjonale gjødselmarkeder har de siste ukene vært dramatisk, og situasjonen er nå krevende og svært uforutsigbar. Yara Norge ser seg derfor nødt til å fordele volum og ta større kontroll over vareflyten i Norge de neste månedene.

Yara  Norge ønsker samtidig å understreke at vi har ambisjon om å oppfylle våre forpliktelser hva gjelder avtalte volum til norsk marked inn mot våronna og sesongen 2022.

Les mer her

Gjødsel

Hvorfor stiger gjødselprisene?

Den store økningen i gjødselprisene i norsk marked har fått mye oppmerksomhet gjennom sommeren, og mange stiller seg spørsmålet om hvorfor dette skjer. Forklaringen er sammensatt og komplisert da de ulike næringsstoffene har litt forskjellig utvikling. Men for å forstå situasjonen er det viktig å se på hva som har skjedd i Kina det siste året 

Les mer her

Åkerlandskap

Gjødselpriser og optimalt gjødslingsnivå

Hva kan du som bonde gjøre for å sikre et godt resultat selv om gjødselregninga blir større? Det handler om å ta riktige grep for å oppnå gode kvalitetsavlinger og høye produksjonsinntekter, samt utnytte mulighetene som finnes for å få best mulig respons på innsatsfaktoren gjødsel.

Les mer her

Høstraps

Hvordan gjødsle høstraps ved såing

Høstraps er en vekst som tar opp mye av næringen allerede om høsten. 6 kg N pr. daa med f.eks. YaraMila Fullgjødsel 17-5-13 sikrer en optimal start. 

Les mer om våre anbefalinger

Høstkorn

Gjødsling til høstkorn

Høstkorn har høyt avlingspotensial og er generelt robust om overvintringen går bra. Lønnsomheten er god om man lykkes, og en god start legger grunnlaget. Vi krysser fingrene for bra etablering og at kommende vinter blir snillere enn vinteren som var.

Les mer her

Sikre proteininnholdet med YaraVita Thiotrac

Øk proteininnholdet med YaraVita THIOTRAC

God tilgang på nitrogen og svovel er viktig for at hvete skal danne proteiner. YaraVita THIOTRAC er en bladgjødseltype som inneholder nitrogen og 100 % sulfatsvovel som er raskt tilgjengelig for plantene.

Les mer om THIOTRAC

Presisjonsmarkdag i Vestfold

Presisjonsmarkdag i Vestfold

Over 30 var til stede på markdag i åkeren til Anders Lunde i Lågendalen. Temaet var «Tilpasset gjødsling i korn – hvordan få det til, og hva kan vi få ut av det?».  Med sikker avstand og høyttaleranlegg ble det fortalt om både nye og kjente hjelpemidler.

Se bilder og les mer 

Aktuelle tiltak for å sikre grovfôrkvaliteten

Aktuelle tiltak for å sikre grovfôrkvaliteten

Har du høstet mye gras, men mangler litt på grovfôrkvalitet? Da bør du tenke gjennom strategien rundt slåttetidspunkt for 2. slåtten. 

Les mer her

Sonsengen minutt for minutt 2021

Sesongen minutt for minutt 2021

Denne sesongen går vi utenfor egne rekker, og skal følge tre dyktige bønder fra ulike deler av landet. Gjennom sesongen publiserer de vurderinger og dyrkingstiltak fra våronn til høsting.

Les mer

Nye Summer Interns

Sommerjobb i Yara Norge

Rolf Einar Kordal og Eline Sofie Thorsheim er nye ansikter i Yara Norge denne sommeren. I åtte uker skal de ha Yara Norge som arbeidsplass. Rolf Einar er en del av agronomi-teamet, mens Eline jobber med markedsføring.
Les mer her

N-måling i bygg uke 24

Ny N-måling i bygg

Det er gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i gjødslingsforsøk med Thermus bygg. Målingene er gjennomført 15. - 16. juni. Mellom feltene er det stor spredning i utviklingstrinn, fra begynnende strekking og til skyting.

Les mer her

N-sensor på traktor

Oppstart av Yara N-Sensor® for sesongen

Yara Gjødselaktuelt besøkte Hans Stumberg i forbindelse med oppstart av Yara N-Sensor® for sesongen. 

Les mer her

 

N-måling i bygg

N-måling i bygg

Det er gjennomført målinger med håndholdt N-sensor i gjødslingsforsøk med Thermus bygg. Målingene er gjennomført 7. - 10. juni. Byggplantene har kommet til begynnende strekking på alle feltene.

Les mer her

Ivareta avlingspotensialet i enga etter slått

Ivareta avlingspotensialet i enga etter slått

En ringerunde til erfarne NLR rådgivere 7. juni, avslører at mange bønder på Østlandet, i Rogaland og ytre strøk på Vestlandet melder om vellykket førsteslått så langt. Regnet i mai (ca. 100 mm) har gitt graset tilstrekkelig fuktighet til å opprettholde veksten i det fine juniværet, og på tross av tidlig slått meldes det om gode avlinger med perfekte innhøstingsforhold. Så i år blir det spennende å studere grovfôranalysene når disse er klare!

Les mer her

Yara N-Tester, målerutiner og anbefalinger

Yara N-Tester, målerutiner og anbefalinger

Yara N-Tester, kombindert med kunnskap og vurdering av vekstforhold, er et godt hjelpemiddel for å bestemme N-gjødslingsbehov. Hva er viktig å tenke på når du måler og hvordan skal anbefalingen fra N-Testeren tolkes?

Valg av gjødseltype og mengde under tørre forhold

Valg av gjødseltype og mengde under tørre forhold

Mange lurer på valg av gjødslingstiltak når varmt og tørt vær dominerer, og plantene begynner å vise tørkestress. YaraLiva® Kalksalpeter™ behøver lite fuktighet for å løse seg opp og gi plantene tilgang til nitrogen, men YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) vil fortsatt likevel være et godt valg for mange.

Les mer her

Mye nedbør? Valg av gjødslingsstrategi

Mye nedbør? Valg av gjødslingsstrategi

På Østlandet har det kommet en god del nedbør den siste tida. Etter en lang tørr periode var dette gunstig for høstkornet, graset og for spiring av vårkornet. Mens det gir en uheldig forsinkelse for de som ikke er i mål med våronna. Hva betyr nedbøren for valg av gjødslingsstrategi?

Les mer her

Bladgjødsling gir god avlingsrespons

Bladgjødsling gir god avlingsrespons

Forsøksfelt som NLR innlandet utførte på Blæstad i 2020 viser betydelig meravling i bladgjødsel med YaraVita i vårhvete og bygg.

Les mer

Atfarm

Atfarm

Variabel gjødsling er enkelt, lønnsomt og bærekaftig!  Atfarm er et digitalt verktøy for å følge utviklingen på vekstene dine og lage en tilpasset gjødsling så enkelt som mulig.

Les mer og prøv Atfarm her

YaraLive Norge

YaraLive

YaraLive er en serie webinarer der agronomene våre gir veiledning og opplæring i gjødslingsstrategier og verktøy som gir økte avlinger. Deltakelse er gratis!

Se mer

Riktig gjødselspredning

Jevn gjødselspredning er en forutsetning for å få en god utnyttelse av næringsstoffene i mineralgjødsla. Det anbefales å velge gjødseltyper som det finnes spredetabeller for, slik at næringsstoffene blir spredd jevnt over jordet.

Les mer her

Gjødselaktuelt nyhetsbrev

Gjødselaktuelt nyhetsbrev

Få nyttige råd til god gardsdrift på e-post.

Meld deg på

Sikker lagring av gjødsel

Vi har laget en video der du får tips til hvordan du kan lagre gjødsel på en sikker måte.