For tørt og for vått, hva med gjødslingstiltak nå?

tørt

Jordbruksavtalen er på plass. For korn blir prisen på et nivå som tilsier at gjødslingstiltak for å utnytte avlings- og kvalitetspotensialet gjelder også denne sesongen. Den største usikkerheten akkurat nå er vær- og vekstforholdene, med vann som stikkord nummer 1.

Publisert 19. mai 2022

Les mer her

Maks- og nullruter i gras

N-sensor håndholdt

Det er ofte betydelig mer nitrogen i omløp på et mjølkebruk enn på en korngård. Både husdyrmøkk, kløver og høyt innhold av organisk materiale i jorda er kilder til nitrogen som kan være vanskelig å bedømme korrekt når man utarbeider en gjødslingsplan. Mer kunnskap om disse bidragene og hvordan de varierer innafor skiftet vil kunne gi økt N-utnyttelse, sikre bedre og jevnere kvalitet på fôret og forhåpentligvis også gi økte avlinger.

Publisert 19. mai 2022

Les mer her

Hvete på alt og ny Yara N-Sensor®

N-sensor børresen

Johan Børresen i Trøgstad har foran denne sesongen investert i Yara N-Sensor. Nylig besøkte vi Børresen for klargjøring og igangkjøring av hans nyinvestering. Trøgstad-bonden dyrker 2600 dekar korn, og denne sesongen har han hvete på alt.

Publisert 11. mai 2022

Les mer her

Kronprins Haakon besøkte Herøya

Kronprins Haakon

Det var skikkelig 17. mai-stemning da 500 skoleelever tok imot Kronprins Haakon som deltok for å overvære dåpen av skipet Yara Birkeland på Herøya sist fredag. Yara Birkeland er verdens første elektriske og autonome (førerløse) containerskip.

Publisert 4. mai 2022

Les mer her

Gjødsling til korn, hva nå?

korn

Tørt på Østlandet, regn i Midt-Norge og spenning knyttet til kornpris er status i kortversjon. Mye vårkorn er sådd i laglig jord med god struktur, og høstkornet utvikler seg raskt i sør. Vekstsesongen er i gang og vurderingene er mange. Hva tenker vi om gjødslingsstrategier nå?

Publisert 4. mai 2022

Les mer her

Gi høstkornet en god start

Gi høstkornet en god start

Høstkornet ser ut til å ha klart overvintringen bra de fleste steder, men tørre forhold kan føre til at behovet for mikronæring melder seg.

Publisert 25. april 2022

Les mer her

Vær klar til våronna

korn

Vinteren vil foreløpig ikke gi helt slipp i kornområdene. De siste ukene har det vært kalde netter og det kjølige været virker mange plasser å vare til litt ut i påsken. Men det er ingen grunn til å utsette planlegging og våronnforberedelser.

Publisert 7. april 2022

Les mer her

Våronntips: Slik fastsettes nitrogenbehovet til eng

gras

En stor utfordring ved grasdyrking er å fastsette korrekt nitrogenbehov (N) til graset. Spesielt viktig er det å gjødsle tilstrekkelig om våren fordi kald jord frigjør lite næring. Undergjødsling om våren gir derfor både lavere avlingsrespons og reduserte proteininnhold.

Publisert 7. april 2022

Les mer her

Moderne gjødselspredere gir stor gevinst

Moderne gjødselspredere

En moderne gjødselspreder som er riktig innstilt og brukes optimalt, sikrer god utnyttelse av kostbar mineralgjødsel. Dette er ekstra viktig i grasdyrking der all mineralgjødsel spres med sentrifugalspreder. Presis tildeling av gjødsla bidrar både til økte avlinger og reduserte produksjonskostnader på grovfôret.

Publisert i april 2022

Les mer her

Råd til kornbonden: Gode tiltak for godt resultat

Råd til kornbonden

Det kan være fristende å redusere gjødselmengdene for å spare kostnader. Men er det lurt? Hva skjer da med inntektene? For å gi god avling og kvalitet trenger kornet riktig gjødsling også i 2022.

Publisert i mars 2022

Les mer her

Råd til grasbonden: Smarte strategier som gir avlingsøkning

Grasbonden

Årets vekstsesong byr på krevende utfordringer, og etablerte dyrkingstiltak må revurderes i lys av økte priser på en rekke innsatsfaktorer.

Publisert i mars 2022

Les mer her

Sprederinnstilling ved bruk av sentrifugalspreder

spreder

Presis gjødsling er viktigere enn noen gang og da må gjødselsprederen fungere optimalt. Godt vedlikehold, riktig innstilling av gjødselsprederen og ikke minst samspillet mellom maskin og fører, er avgjørende for å sikre et godt resultat.

Publisert 31. mars 2022

Les mer her

Null- og maksruter - hvorfor og hvordan?

Null- og maksruter

Null- og maksruter gir deg nyttig informasjon for å optimalisere gjødslingen. En nullrute er en god måte å få innblikk i hvor mye nitrogen jorda bidrar med. I maksruta gjødsler man ekstra med nitrogen, f.eks. 4 kg N pr. dekar. Fargeforskjellen mellom maksruten og det omkringliggende skiftet viser om skiftet begynner å mangle nitrogen og er til hjelp for å vurdere delgjødslingstidspunktet. 

Publisert i mars 2022

Les mer her

Gjødsling til korn i en uviss tid

lea

Det går raskt mot våronna. Tross omstendighetene behøver kornet også i kommende sesong gjødsel og andre tiltak på rett sted til rett tid for å gi god avling og kvalitet. Norsk kornproduksjon er viktigere enn noen gang.

Publisert i mars 2022

Les mer her

Nytt om pH i jord og kalkingsbehov

kalking

Riktig kalktilstand er viktig for å sikre høye avlinger og god utnyttelse av tilført mineralgjødsel. Mange har for sur jord, men dette er en unødvendig avlingsbegrensning som det går an å gjøre noe med.
Nye svenske undersøkelser viser en sterk sammenheng mellom pH i jorda og avlingsnivå, og kan tyde på at optimalt pH-nivå ligger høyere enn vi har trodd.

Publisert i februar 2022

Les mer her

Yara Norge inviterer til webinarer: Våre råd til bonden

råd

Gjødselprisene har steget mye og er på et nivå vi aldri har hatt tidligere i det norske markedet. Hva betyr prisoppgangen for bondens valg av gjødslingsstrategi? Yara Norge inviterer til webinarer der vi vil gi råd til potetbonden, kornbonden og grasbonden.

Les mer og meld deg på

Benytt Atfarm kostnadsfritt i 2022

atfarm

Yaras digitale presisjonsverktøy, Atfarm, hjelper bønder å gjødsle mer presist med nitrogen og gi bedre beslutninger på gården. Ved hjelp av satellittbilder for overvåking av vekstene, i kombinasjon med algoritmer basert på Yaras agronomiske ekspertise, kan bønder og rådgivere raskt og enkelt lage tildelingskart for variabel gjødsling. Presis gjødsling har aldri vært enklere.

Fra 1. februar tilbyr vi Atfarm kostnadsfritt i 2022. 

Les mer her

Yara N-Sensor® - presis gjødsling er viktigere enn noen gang

n-sensor

Behovet for nitrogen kan variere mye innenfor ett og samme skifte. Det betyr at en gjødslingspraksis der samme mengde nitrogen blir tilført over hele skiftet kan resultere i både over- og undergjødsling. Ved å bruke Yara N-Sensor® ved gjødsling, tar man hensyn til dette, og N-mengden tilpasses og optimaliseres mens man sprer gjødsla. Nå som kostnadene ved mineralgjødsel har økt, vil det bli enda viktigere å spre mineralgjødsla optimalt.

Publisert i februar 2022

Les mer her

Økte gjødselpriser - hva bør du gjøre?

økte gjødselpriser

Prisoppgangen på mineralgjødsel betyr økte kostnader for bonden. Hvordan skal du sikre et godt resultat selv om gjødselregninga blir større? Det handler om å ta riktige grep for å oppnå gode avlinger som gir høye produksjonsinntekter, samt å gjøre tiltak som sikrer best mulig respons på innsatsfaktoren gjødsel.

Les mer her

Hvordan skal grovfôrprodusenter håndtere høye gjødselpriser i vekstsesongen 2022?

grovforprodusenter

I en drøvtyggerproduksjon er det krevende å vurdere konsekvensene av hvert enkelt dyrkingstiltak. Før man konkluderer på hva som er riktig tiltak må man blant annet trekke inn avlings- og kvalitetseffekter og konsekvenser for neste innefôringssesong.

Les mer her

Hvordan senke gjødselkostnadene på en smart måte?

smart måte

I avveiningen mellom behovet for høy avling og ønsket om å kutte gjødselkostnader, er økt presisjon i spredningen av mineralgjødsel det opplagte svaret.

Les mer her

Hvorfor er gjødselprisene så høye nå?

Hvorfor er gjødselprisene så høye nå?

Gjødselprisene har steget mye gjennom hele året, og er nå på et nivå vi aldri har hatt tidligere i norsk marked. Det er to store drivkrefter som ligger bak; høy etterspørsel etter mat/landbruksråvarer og svært høye energipriser. Her kan du høre Yaras analytiker Dag Tore Mo forklare situasjonen på høstseminaret som ble avholdt i regi av AgriAnalyse, NHO Mat og Drikke og Yara Norge den 11. november. 

Les mer og hør foredraget her

Bruk vinteren til å sette deg inn i Atfarm

Atfarm

For plantedyrkeren er vinteren en god tid for å evaluere sesongen som har vært, og planlegge neste sesong. Et nyttig verktøy i denne evalueringen er Yaras satellittverktøy, Atfarm. Last opp skiftene dine og se på hvordan variasjonen har vært. Kanskje blir du inspirert til å gjøre noen grep til neste sesong?

Les mer her

Seminar: Hvordan påvirker økte råvare- og energipriser norsk landbruk og matproduksjon?

Seminar: Hvordan påvirker økte råvare- og energipriser norsk landbruk og matproduksjon?

Torsdag 11. november arrangerte Yara NorgeAgriAnalyse og NHO Mat og Drikke et seminar der temaet var hvordan norsk landbruk og matproduksjon påvirkes av økte råvare- og energipriser i internasjonale markeder.  

Les mer og se seminaret her

Ut og klipp høstrapsen!

Ut og klipp høstrapsen!

Jan Erik Brotnow i Ullensaker dyrker korn og oljevekster, og har i år både sådd høstraps og høstryps. Vi var med ut på gården og veide høstrapsen før innvintring, og brukte også håndholdt Yara N-Sensor for å se på nitrogenopptaket. Foreningen Svensk Raps har utviklet en enkel kalkulator for å beregne hvor mye nitrogen som er tatt opp i høst, og hvor mye som det gjenstår å gjødsle med til våren.

Les mer her

Leveringssituasjonen i norsk marked

Leveringssituasjonen i norsk marked

Utviklingen i internasjonale gjødselmarkeder har de siste ukene vært dramatisk, og situasjonen er nå krevende og svært uforutsigbar. Yara Norge ser seg derfor nødt til å fordele volum og ta større kontroll over vareflyten i Norge de neste månedene.

Yara  Norge ønsker samtidig å understreke at vi har ambisjon om å oppfylle våre forpliktelser hva gjelder avtalte volum til norsk marked inn mot våronna og sesongen 2022.

Les mer her

Hvorfor stiger gjødselprisene?

Gjødsel

Den store økningen i gjødselprisene i norsk marked har fått mye oppmerksomhet gjennom sommeren, og mange stiller seg spørsmålet om hvorfor dette skjer. Forklaringen er sammensatt og komplisert da de ulike næringsstoffene har litt forskjellig utvikling. Men for å forstå situasjonen er det viktig å se på hva som har skjedd i Kina det siste året 

Les mer her

Gjødselpriser og optimalt gjødslingsnivå

Åkerlandskap

Hva kan du som bonde gjøre for å sikre et godt resultat selv om gjødselregninga blir større? Det handler om å ta riktige grep for å oppnå gode kvalitetsavlinger og høye produksjonsinntekter, samt utnytte mulighetene som finnes for å få best mulig respons på innsatsfaktoren gjødsel.

Les mer her

Hvordan gjødsle høstraps ved såing?

Høstraps

Høstraps er en vekst som tar opp mye av næringen allerede om høsten. 6 kg N pr. daa med f.eks. YaraMila Fullgjødsel 17-5-13 sikrer en optimal start. 

Les mer om våre anbefalinger

Gjødsling til høstkorn

Høstkorn

Høstkorn har høyt avlingspotensial og er generelt robust om overvintringen går bra. Lønnsomheten er god om man lykkes, og en god start legger grunnlaget. Vi krysser fingrene for bra etablering og at kommende vinter blir snillere enn vinteren som var.

Les mer her

Øk proteininnholdet med YaraVita THIOTRAC

Sikre proteininnholdet med YaraVita Thiotrac

God tilgang på nitrogen og svovel er viktig for at hvete skal danne proteiner. YaraVita THIOTRAC er en bladgjødseltype som inneholder nitrogen og 100 % sulfatsvovel som er raskt tilgjengelig for plantene.

Les mer om THIOTRAC

Presisjonsmarkdag i Vestfold

Presisjonsmarkdag i Vestfold

Over 30 var til stede på markdag i åkeren til Anders Lunde i Lågendalen. Temaet var «Tilpasset gjødsling i korn – hvordan få det til, og hva kan vi få ut av det?».  Med sikker avstand og høyttaleranlegg ble det fortalt om både nye og kjente hjelpemidler.

Se bilder og les mer 

Aktuelle tiltak for å sikre grovfôrkvaliteten

Aktuelle tiltak for å sikre grovfôrkvaliteten

Har du høstet mye gras, men mangler litt på grovfôrkvalitet? Da bør du tenke gjennom strategien rundt slåttetidspunkt for 2. slåtten. 

Les mer her

Sesongen minutt for minutt 2021

Sonsengen minutt for minutt 2021

Denne sesongen går vi utenfor egne rekker, og skal følge tre dyktige bønder fra ulike deler av landet. Gjennom sesongen publiserer de vurderinger og dyrkingstiltak fra våronn til høsting.

Les mer

Sommerjobb i Yara Norge

Nye Summer Interns

Rolf Einar Kordal og Eline Sofie Thorsheim er nye ansikter i Yara Norge denne sommeren. I åtte uker skal de ha Yara Norge som arbeidsplass. Rolf Einar er en del av agronomi-teamet, mens Eline jobber med markedsføring.
Les mer her

Ny N-måling i bygg

N-måling i bygg uke 24

Det er gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i gjødslingsforsøk med Thermus bygg. Målingene er gjennomført 15. - 16. juni. Mellom feltene er det stor spredning i utviklingstrinn, fra begynnende strekking og til skyting.

Les mer her

Oppstart av Yara N-Sensor® for sesongen

N-sensor på traktor

Yara Gjødselaktuelt besøkte Hans Stumberg i forbindelse med oppstart av Yara N-Sensor® for sesongen. 

Les mer her

 

N-måling i bygg

N-måling i bygg

Det er gjennomført målinger med håndholdt N-sensor i gjødslingsforsøk med Thermus bygg. Målingene er gjennomført 7. - 10. juni. Byggplantene har kommet til begynnende strekking på alle feltene.

Les mer her

Ivareta avlingspotensialet i enga etter slått

Ivareta avlingspotensialet i enga etter slått

En ringerunde til erfarne NLR rådgivere 7. juni, avslører at mange bønder på Østlandet, i Rogaland og ytre strøk på Vestlandet melder om vellykket førsteslått så langt. Regnet i mai (ca. 100 mm) har gitt graset tilstrekkelig fuktighet til å opprettholde veksten i det fine juniværet, og på tross av tidlig slått meldes det om gode avlinger med perfekte innhøstingsforhold. Så i år blir det spennende å studere grovfôranalysene når disse er klare!

Les mer her

Yara N-Tester, målerutiner og anbefalinger

Yara N-Tester, målerutiner og anbefalinger

Yara N-Tester, kombindert med kunnskap og vurdering av vekstforhold, er et godt hjelpemiddel for å bestemme N-gjødslingsbehov. Hva er viktig å tenke på når du måler og hvordan skal anbefalingen fra N-Testeren tolkes?

Valg av gjødseltype og mengde under tørre forhold

Valg av gjødseltype og mengde under tørre forhold

Mange lurer på valg av gjødslingstiltak når varmt og tørt vær dominerer, og plantene begynner å vise tørkestress. YaraLiva® Kalksalpeter™ behøver lite fuktighet for å løse seg opp og gi plantene tilgang til nitrogen, men YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) vil fortsatt likevel være et godt valg for mange.

Les mer her

Mye nedbør? Valg av gjødslingsstrategi

Mye nedbør? Valg av gjødslingsstrategi

På Østlandet har det kommet en god del nedbør den siste tida. Etter en lang tørr periode var dette gunstig for høstkornet, graset og for spiring av vårkornet. Mens det gir en uheldig forsinkelse for de som ikke er i mål med våronna. Hva betyr nedbøren for valg av gjødslingsstrategi?

Les mer her

Bladgjødsling gir god avlingsrespons

Bladgjødsling gir god avlingsrespons

Forsøksfelt som NLR innlandet utførte på Blæstad i 2020 viser betydelig meravling i bladgjødsel med YaraVita i vårhvete og bygg.

Les mer

Riktig gjødselspredning

Jevn gjødselspredning er en forutsetning for å få en god utnyttelse av næringsstoffene i mineralgjødsla. Det anbefales å velge gjødseltyper som det finnes spredetabeller for, slik at næringsstoffene blir spredd jevnt over jordet.

Les mer her

Sikker lagring av gjødsel

Vi har laget en video der du får tips til hvordan du kan lagre gjødsel på en sikker måte.