Tilpasset grunngjødsling på jord med middels til lav P- og K-status

Med YaraMila FULLGJØDSEL 17-5-13 legger du grunnlaget for å utnytte sesongens potensial.

Ta kontakt med din forhandler