Sjøgående fartøy

SCR-teknologi og urealøsning (AUS40) for skipsmaskiner

Yara har et spesielt NOx-reduksjonstilbud for sjøfartssektoren, som markedsføres under merkenavnet NOxCare. Det omfattende NOxCare-tilbudet vårt for fartøy og lektere på elver og kanaler inkluderer utforming og installasjon av et SCR-system (Selective Catalytic Reduction), AUS40-urealøsningen under merkenavnet NOxCare40 samt service- og vedlikeholdspakker.

Reduser NOx-utslippene til skipsmaskinen din

Sjøfartssektoren blir i stadig større grad gjenstand for lovgivning som regulerer nitrogenoksidutslipp (NOx), og som blir implementert av IMO eller på nasjonalt nivå.  Takket være ekspertisen vår på NOx-utslipp med AdBlue i kjøretøy og på industrianlegg tilbyr Yara også løsninger for NOx-reduksjon i sjøfartssektoren.  For sjøgående fartøy blir disse løsningene markedsført av Wilhelmsen Maritime Services.

Yaras NOxCare gir deg en komplett løsning for NOx-reduksjon:

  • SCR-teknologi
  • Urealøsning (AUS40-reagens for NOx-kontroll)
  • Vedlikeholdstjenester

Yara – ekspertvalget med en global forsyningskjede

Løsningene våre avhenger av ekspertisen som vi har opparbeidet innen NOx-kontroll i flere årtier samt det enestående distribusjonsnettverket til Wilhelmsen Maritime Services, som er tilstede i mange havner rundt om i verden.

AUS40 og SCR-teknologi i skipsmaskiner