Redusere NOx-utslipp på en billigere måte

Velg mellom SNCR- og SCR-teknologi under konstruksjonen av et nytt NOx-kontrollsystem

Hvis du har behov for å redusere NOx-utslipp på et eksisterende anlegg der det ennå ikke er installert et NOx-kontrollsystem, kan Yara hjelpe deg med å vurdere best mulig teknikk når man tar hensyn til: 

  • Forbrenningsprosessen
  • Driftsparametrene 
  • NOx-nivåene i skorsteinene 
  • NOx-reduksjonsnivået som skal oppnås i henhold til IPPC-reguleringen eller Industriutslippsdirektivet.

I tillegg til å gi råd om hvilken NOx-reagenstype som passer best for prosessen din, kan Yara hjelpe deg med å avgjøre om en SNCR-, SCR- eller hybridteknologi vil passe best for behovene dine til NOx-reduksjon.

construction and optimization of NOx control technologies

Tenk Yara når du skal ha et nytt NOx-reduksjonssystem

Yaras ekspertise omfatter:

  • konstruksjon og optimalisering av NOx-kontrollteknologier: SCR eller SNCR 
  • pålitelig og punktlig leveranse av det reduksjonsmiddelet som passer best til dine behov 
  • råd om oppbevaring og håndtering av reagenskjemikalier for sikker drift.
NOx control system

Reduser driftskostnadene for NOx-kontrollsystemet

Du opplever eller frykter økte driftskostnader for NOx-kontrollsystemet. Dette kan skyldes:

  • høyt forbruk av reagens for å redusere NOx
  • ineffektiv behandling av røkgasser 
  • hyppig (og dermed kostbart) behov for vedlikehold.

Uansett hvilken strategi du har for NOx-behandling er det mulig å løse disse utfordringene. Yara kan hjelpe deg med å vurdere NOx-reduksjonsprosessen og gi deg råd om hvordan du kan redusere kostnadene og øke effektiviteten til systemet.

NOx Plant

Oppgradere NOx-kontrollsystemet

Scenario: Det finnes allerede et system for NOx-reduksjon på anlegget ditt, men det oppfyller ikke lenger kravene i IPPC-direktivet eller Industriutslippsdirektivet, eller kanskje reservedelene til dette reduksjonssystemet blir stadig vanskeligere og dyrere å få tak i. Disse problemene kan løses ved å oppgradere ditt nåværende system for reduksjon av NOx ved å bruke de nyeste og lett tilgjengelige teknologiene.

Yara, verdenslederen innen SNCR-installasjoner, kan vurdere og evaluere ditt nåværende system for reduksjon av NOx og informere deg om oppgraderingsalternativene.