Reagenser for NOx-kontroll

Reagenser som brukes i SCR- og SNCR-systemer for NOx-reduksjon

Når du skal velge mellom et SCR- og SNCR-system for å redusere NOx-utslipp, er valg av reduksjonsmiddelet som skal brukes i systemet for NOx-kontroll, en av de første avgjørelsene du må ta.

Dette kan være en komplisert avgjørelse fordi du må ta hensyn til flere parametre:

  • plasseringen av anlegget 
  • kostnadene for reagenslevering 
  • leverandørene av reagens i nærheten samt mulige alternative kilder.

Yara har over et hundre års erfaring innen produksjon, logistikk, lagring og håndtering av ammoniakk og urea. I dag er vi verdenslederen innen ammoniakkproduksjon og -distribusjon. Vi opererer gjennom et nettverk av 30 produksjonsanlegg og 200 terminaler verden over. Vi deler denne ekspertisen med deg for å hjelpe deg med å treffe riktig valg av reagens for NOx-reduksjonen.

Det er noen viktige kriterier som må vurderes når du skal velge hvilken type reagens som passer best for deg:

  • Hva er det forventede årlige forbruket av NOx-reagens?
  • Er det enkelt å levere ammoniakk til anlegget?
  • Hvilket kunnskapsnivå har medarbeiderne dine når det gjelder håndtering av kjemikalier?
  • Kan opplæring i lagring og håndtering av kjemikalier iverksettes?
  • Vil lagringsstedet være i et boligområde eller på et sted med mye aktivitet?
  • Hvordan er reglene og lovgivningen når det gjelder håndteringen av disse kjemikaliene?

Lær mer om ammoniakkløsning og urea som reduksjonsmidler samt SCR- og SNCR-systemer.

Du kan også ringe våre eksperter på anleggsutslippskontroll for all slags informasjon eller hjelp du måtte trenge.