Nyhet - Fullgjødsel tilpasset delt gjødsling i korn!

Av: Yara Norge

YaraMila® FULLGJØDSEL® 21-6-6 er tilpasset en delgjødslingsstrategi i korn, der det er behov for mer fosfor i vårgjødslingen enn det Fullgjødseltypene vi har på markedet i dag kan tilby. Gjødseltypen er også aktuell ved såing av høsthvete og andre høstsådde vekster. 

Produktet er ikke klart for levering før senere i høst, og vil derfor ikke være aktuell til høstsådde vekster i år, men vil være klar til sesongen 2018. Gjødseltypen vil være granulert.

Nyhet - Fullgjødsel tilpasset delt gjødsling i korn!

YaraMila® FULLGJØDSEL® 21-6-6 er godt tilpasset skifter med middels til lave P-AL-tall og hvor man i tillegg har gode kaliumreserver i jorda. I likhet med andre Fullgjødseltyper inneholder den svovel, bor og magnesium.