Setter du pris på graset ditt?

Setter du pris på graset ditt?
Arrangementet begynner
Arrangementet avsluttes
Type arrangement:
Temamøte
Sted:
Trøndelag 17.- 18. mars og Østlandets dal- og fjellbygder 24- 25. mars
Add to Calendar 2017-03-17 09:00:00 2017-03-25 15:00:00 Europe/London Setter du pris på graset ditt? Setter du pris på graset ditt? http://www.yara.no/news-and-events/245487/setter-du-pris-pa-graset-ditt/ Trøndelag 17.- 18. mars og Østlandets dal- og fjellbygder 24- 25. mars Yara

Grovfôr 2020 inviterer gardbrukere og deres ektefelle/samboer/kompanjong til interessante og motiverende fagmøter. Vi ønsker at begge parter deltar, da vi tror felles forståelse for betydningen av godt grovfôr vil bidra til et bedre driftsresultat. Innhøsting av gras er kostbart, og de videre økonomiske resultatene i fjøset avhenger av at man produserer grovfôr av topp kvalitet. Mange viktige beslutninger skal gjøres i en hektisk høsteperiode og en felles forståelse for viktigheten av godt grovfôr vil skape samhold og glede når man lykkes med innhøstingen. 

De to første fagmøtene vil bli gjennomført våren 2017 på følgende steder: 

Trøndelag: Scandic Hell, Stjørdal, 17.- 18. mars 

Østlandets dal- og fjellbygder: Lillehammer Hotell, 24- 25. mars 

Påmelding

Fagmøtene er åpne for mjølkeprodusenter, og begrensa til 40 gardbrukere per møte. De som melder seg på, vil få tilbakemelding om hvorvidt de kan få delta eller ikke. For å få delta må man ha gjennomgått kartlegging med rådgivningsverktøyet Grovfôrøkonomi, da dette vil benyttes som grunnlag for gruppediskusjoner under fagmøtene. Betaling for rådgivinga med Grovfôrøkonomi faktureres separat. Deltakeravgiften er 2000 kroner per par, og dekker overnatting, frokost, lunsj og festmiddag 

Påmelding til marianne.haakerud@yara.com innen 5. februar. NB: Merk stedet du ønsker å delta på. 

Velkommen!   

Program 

Dag 1

10.30

«Bli kjent»- øvelser.  Sammenristing før det baller på seg.

12.00

Lunsj

 

13.00

Grovfôr 2020

Harald Volden, TINE / Kristen Bartnes, Norsk Landbruksrådgiving (NLR)

13.20

Grovfôrets betydning

Fylkesmannen

13.30

Avlingskampen 2016 – hva lærte vi ?

Anders Rognlien, Yara

13.50

Innledning til gruppearbeid

Petter Klette, TINE

14.05

Forsamlingen deles i to, og bytter halvveis i programmet

14.15

Del 1:  Foredrag

Del 2:  Gruppearbeid

 

Hva avgjør din grovfôrstrategi ?

Oddbjørn Kval-Engstad, NLR /

Erik Brodshaug, TINE

Gjennomgang av forberedt grunnlag med Grovfôrøkonomi.

Diskusjon i gruppene ledes av rådgiver fra NLR eller TINE.

Petter Klette, TINE, er ambulerende bidragsyter

 

Fornying av eng

Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder

 

Kalking av eng

Heidi Skreden, Miljøkalk

 

Balansert gjødsling

Anders Rognlien, Yara

 

Høsteteknikk for godt surfôr

Jan-Håvard Kingsrød, Felleskjøpet Agri

 

Surfôrtolken

NLR

17..45

Slutt for dagen

 

Dag 2

09.00

Gjennomgang - Sammenstilling data fra Grovforøkonomi

 

Petter Klette gjennomgår data

09.30

«Driftsledelse: Skal jeg bli enda bedre nå?»

Ole Christen Hallesby

10.30

Pause

 

10.45

Finansiering

Anja Gotvasli, Sparebank 1 Midt-Norge

11.15

Hvordan utnytte grovfôret optimalt i foringa

Tine Top Team Foring

11.45

Hva tar jeg med meg hjem?

Hallesby i samtale med en deltager

12.00

Lunsj