Tekniske nitrater

Den ledende uavhengige produsenten av tekniske nitrater

Yaras ekspertise er basert på over et århundres kunnskap om ammoniumnitrat og kalsiumnitrat. Fabrikkene våre i Europa og rundt om i verden fremstiller ammoniumnitrat og kalsiumnitrat. Yara har også en logistikkplattform som gjør det mulig å levere til sprengsstoffprodusenter, anleggsprosjekter samt gruver og steinbrudd over hele Norge.

Ammoniumnitrater (AN) og kalsiumnitrater (CN) er to tekniske nitrater. De er hovedråstoff som er avgjørende for fremstilling av sprengstoff til sivilt bruk. Gruveindustrien, steinbrudd og ulike anleggssektorer er forbrukere av sprengstoff til sivilt bruk. Det tekniske salgsteamet vårt som dekker tekniske nitrater, kan svare på alle spørsmål som gjelder kundebehov.

Produksjon av tekniske nitrater: de forskjellige trinnene

  • Kombiner oksygen (fra luften) og ammoniakk for å danne salpetersyre. Dette skjer gjennom en rekke reaksjoner (se de brune boksene)
  • Kombiner salpetersyren og ammoniakk for å danne ammoniumnitratløsningen (se de grønne og gule boksene nedenfor)
  • Konsentrer ammoniumnitratløsningen, og behandle den videre for å danne dråper av krystallisert ammoniumnitrat. Disse størknede dråpene, som kalles priller, tørkes deretter og kjøles for å danne det endelige produktet TAN (teknisk ammoniumnitrat, se de blå boksene nedenfor).
Ammonia diagram

Yara har meget god kompetanse innen logistikk og forsyning av tekniske nitrater:

  • Vi organiserer transport av mere enn 20 millioner tonn kjemiske nitrogenprodukter hvert år.
  • Vi følger opp hvert trinn i forsyningskjeden.

Produksjonsanleggene våre som forsyner industrier som produserer sprengstoff til sivilt bruk for anleggsarbeider, gruvedrift og offentlige arbeider, er ISO-sertifiserte. Dette er din garanti for at du får tekniske nitrater av høy kvalitet. Det brede utvalget vårt av tekniske nitrater er avgjørende for å optimalisere sprengningsresultatene og prosessene som er et resultat av dem. Dette omfattende utvalget inkluderer:

  • AN-PP: for ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) og blandinger
  • AN-K: krystallinsk ammoniumnitrat for dynamittproduksjon
  • AN-E: ammoniumnitrat for kvalitetsemulsjon
  • AN-S: ammoniumnitratløsning for produksjon av emulsjonssprengstoff
  • CN-TQ: kalsiumnitrat

Alle disse tekniske nitratene har spesifikke egenskaper som er tilpasset bruksområdet. Det er bevist: Kvaliteten på de tekniske nitratene du bruker, har virkelig noe å si. Velg riktig ammoniumnitrat eller kalsiumnitrat for sprengstoffet og sprengningsoperasjonene dine, så vil du oppleve en forbedring i produktiviteten til gruven, steinbruddet eller byggeplassen. Forsknings- og utviklingsteamet på forskningssenteret vårt i Porsgrunn har 100 % fokus på å utvikle de beste hjelpemidlene for kundene våre, inkludert mer effektive og sikre løsninger for kundene i den sivile sprengstoffindustrien. Dette teamet sørger for at vi fortsetter å ligge lengst fremme når det gjelder kjemisk kunnskap.