Spesialkjemikalier

Med over 100 års erfaring innen nitrogenkjemi og nitratproduksjon har Yara utviklet et bredt utvalg av spesialnitratprodukter som er tilpasset kundenes behov blant annet innen betong- og sementproduksjon, oljeleting og -boring og behandling av avløpsvann.

Våre forskningssentre utvikler stadig nye bruksområder for nitrogenkjemikalier og nitrater. Vi har som mål å finne og utvikle løsninger som kan hjelpe deg med å optimalisere virksomheten din. Yaras spesialnitrater selges over hele verden.

Concrete Admixture set accelerator for Concrete manufacturing image

Multifunksjonelt tilsetningsstoff for betong

Vårt multifunksjonelle tilsetningsstoff er en akselerator for betong- og mørtelblandinger. Det gjør det mulig å støpe betong selv under svært kalde forhold. Det er korrosjonsbeskyttende, og i kombinasjon med plastiserende stoffer optimaliserer det bruk av vann og sement. Best resultat oppnås med plastiserende stoffer med høy ytelse. Tilsetningsstoffet markedsføres under merkenavnet NitCal.

Drilling fluid additive for Oil exploration and production image

Borevæske for oljeutvinning

Yaras løsninger for oljesektoren omfatter borevæsker (oljebasert og syntetisk basert gjennomsiktig saltoppløsning, fraktureringsvæske) samt løsninger mot forsuring i brønner og tanker (og forebygging av H2S). Disse løsningene markedsføres under navnet PetroCare.

Biological wastewater treatment thumb

Behandling av Avløpsvann

Enten du representerer en kommune eller et industrielt avløpsrenseanlegg, så blir rensekravene stadig strengere og mer utfordrende å oppfylle. Yara kan hjelpe deg med å effektivisere din renseprosess enten det er en biologisk renseprosess, slamavvanning og partikkelseparasjon eller utfordringer med lukt og farlig H2S-gass.