Behandlingsmetoder mot lukt og H2S

Forebyggende behandling av lukt og H2S

Hydrogensulfid, eller H2S, er en toksisk gass som ofte finnes i avløpsvann, avløpsrenseanlegg og renseanlegg for industrispillvann. Den utvikles i avløpsvannet på grunn av biologisk aktivitet i avløpsvannet. 

Det finnes flere behandlingsmetoder for å bekjempe luktproblemer i forbindelse med hydrogensulfid. YaraNutriox™ forebygger problemet, mens flere andre metoder kun maskerer lukten. YaraNutriox™ er en naturlig prosess utviklet av Yara siden slutten av 1980-tallet. Konseptet benyttes av kommuner på hundrevis av steder med hydrogensulfidproblemer. 

YaraNutriox™ er et konsept som forebygger dannelsen av hydrogensulfid og problemene den forårsaker. YaraNutriox™ tar seg av kilden til problemet og sprøyter automatisk inn nøyaktige mengder med spesifikke næringsstoffer hvor og når det er behov i avløpssystemer eller avløpsrenseanlegg. Ved hjelp av kompleks modellerings- og doseringsutstyr sikrer det optimal innsprøytningsmengde for å eliminere klager på vond lukt fra nærmiljøet. Det forebygger også risikoen for at de ansatte eller publikum eksponeres for denne svært toksiske gassen. 

H2S betraktes som en toksisk gass av EU siden 2010. Gassen er dødelig hvis konsentrasjonene blir for høy (> 1000 ppm). Den oppdages normalt av den karakteristiske lukten av "råtne egg". Over en viss konsentrasjon bedøver hydrogensulfid imidlertid luktenerven slik at lukten ikke kan oppdages. Derfor er forebyggende tiltak, som Yaras YaraNutriox™ så viktige.

Hva minner lukten om?

Egg Smell thumbnail

Lukt av råtne egg

Lukter det råttent egg? Da er det høy sannsynlighet for at årsaken er hydrogensulfid.

Evodor AB Sweden

Lukt & gass reduksjontjenester og rådgivning

Yara har et omfattende utvalg innen lukt/gass segmentet, samt en ledende posisjon i det Skandinaviske markedet.

Flere tusen Yara produkter er installert i Sverige, Danmark og Norge. Disse unike enhetene leverer renset, frisk luft til omgivelsene hver dag, hele året.

Våre skreddersydde løsninger renser luft fra 100 m3/h til over 200 000 m3/h. ”Only the sky is the limit...”


Yara tilbyr løsninger mot H2S, korrosjon og helsefarer

sewage thumb

Forebygging av H2S på renseanlegg for avløpsvann

Utslipp av H2S fra renseanlegget for avløpsvann eller kloakken fører til klager fra nærmiljøet. YaraNutriox™ er en forebyggende løsning som brukes på mange steder for å løse dette problemet på en permanent og naturlig måte.

Industrial thumb

Forebygging av H2S på et industrianlegg

Mange industrianlegg rundt om i verden har valgt å forebygge dannelsen av H2S med YaraNutriox™. Denne bærekraftige og forebyggende prosessen beskytter ansatte og andre arbeidere på disse anleggene mot faren fra denne toksiske gassen.

Dosing unit for H2s

Forebygging av H2S og lukt i avløpsnettverket

YaraNutriox™ forebygger H2S og lukt i avløpsnettverket. Denne behandlingsmetoden, som inkluderer en komplett pakke med tjenester, utstyr og dynamisk doseringsmodell, eliminerer lukt og reduserer risikoen for at de ansatte eksponeres for H2S-gass. YaraNutriox™ er sikkert å håndtere og har den ekstra fordelen at det forebygger de korroderende virkningene til hydrogensulfid.