Nitrogenkjemikalier

Innovative løsninger og høykvalitetsprodukter

Siden den første produksjonen av kjemisk nitrogen i Norge i 1905, har Yara utviklet produkter og bærekraftig virksomhet verden over. Yara har i dag en ledende stilling på markedene for ammoniakk, ammoniakkløsning, urea, salpetersyre og tekniske nitrater. Denne kunnskapen om nitrogenkjemikalier gjør oss i stand til kontinuerlig å utvikle innovative løsninger og høykvalitetsprodukter på en sikker og miljøvennlig måte.

Technical Urea

Teknisk urea

Uansett bruksområde eller hvilken mengde du trenger, kan du regne med oss!

Nitric Acid

Salpetersyre

Et sikkert valg for leveranse av salpetersyre

Speciality Chemicals Ammonia

Ammoniakk

Pålitelige og sikre leveranser fra verdenslederen innen ammoniakk

Ved å velge Yara som leverandør av nitrogenkjemikalier kan du regne med:

  • en produksjonskapasitet i verdensklasse som gjør at du aldri risikerer å gå tom for basis- eller spesialkjemikalier.
  • leveranser av urea, ammoniakk, ammoniakkløsning, salpetersyre og nitrater når du trenger det.
  • lokal tilstedeværelse som gjør at vi kan diskutere behovene dine samt hvordan ekspertløsningene våre kan passe for deg.