Rug

Rug

Gjødslingsråd for rug

En riktig balanse mellom makro- og mikronæringsstoffer er viktig for å oppnå best mulig avling i rug. Hvert næringsstoff har en viktig rolle som påvirker sluttproduktet. Lær mer om gjødslas rolle i dyrking av rug.

Finn ut hvordan du kan påvirke