Gjødslingsråd høsthvete

Gjødslingsprogram for høsthvete

Bernt Hoel Høsthvete  utnytt potensialet

Høsthvete – utnytt potensialet!

Høsthvete har høyt avlingspotensial og når man lykkes er lønnsomheten bedre enn for de andre kornartene. Gode agronomiske grep er nøkkelen. Det handler om riktige tiltak til rett tid.
Økonomisk optimal gjødsling

Økonomisk optimal gjødsling gir akseptabelt N-tap

Det økonomisk mest optimale i norsk korndyrking er å gi noe mer N-gjødsel enn det som fjernes med korn og halm. En slik strategi gir heller ikke uakseptabelt store N-overskudd, viser en lang serie med gjødslingsforsøk som seniorforsker Hugh Riley i NIBIO har sett nærmere på.

Høsthvete om våren

Vårgjødsling i høsthvete

I et normalt godt bestand bør den første nitrogengjødslingen om våren skje så fort planteveksten har startet og jorden er kjørbar.

Hveteåker

Delgjødsling i høsthvete

Delt gjødsling med Fullgjødsel som grunngjødsling og OPTI-NS tilført i vekstsesongen, er etter hvert godt innarbeidet praksis.