Rask og presis tildeling av svovel i korn

YaraVita THIOTRAC i korn gjødsel

Bladgjødsling med YaraVita THIOTRAC gir mulighet for å tildele nitrogen og svovel raskt og presist, i situasjoner hvor åkeren trenger ekstra tilførsel av disse næringsstoffene.

YaraVita THIOTRAC er velegnet til oppretting av nitrogen- og svovelunderskudd ved utvasking og denitrifikasjon etter store nedbørsmengder. Under slike værforhold kan bladgjødsling med THIOTRAC hjelpe plantene forbi en kortvarig stagnasjonsfase som kan redusere avlingspotensialet betydelig.

Bladgjødsling med nitrogen og svovel kan ikke erstatte en planlagt delgjødsling fordi mengden av nitrogen og svovel som tilføres gjennom bladgjødslingen blir for lav sammenlignet med f.eks. YaraBela OPTI-NS.

Imidlertid kan den kombinerte løsningen med delgjødsling og bladgjødsling være interessant under norske forhold. Bladgjødsling med en ekstra mengde svovel og nitrogen gjør, at man optimaliserer N:S-forholdet i planta, bedrer N-effektiviteten og sikrer proteinnivåene.

I fjorårets vekstsesong med svært høye kornavlinger, observerte vi svovelmangel mange steder. Man skal særlig passe på i situasjoner, der man gjødsler med husdyrgjødsel i kombinasjon med mineralgjødsel. Når husdyrgjødsel brytes ned i jord tar mikrobene svovel fra jordvæska, og denne prosessen gjør at plantene kan oppleve svovelmangel.

Rask og presis tildeling av svovel i korn med YaraVita Thiotrac

Fordeler:

  • YaraVita THIOTRAC sikrer presis og rasktvirkende nitrogen og svovel-tilførsel. 
  • YaraVita THIOTRAC er velegnet til oppretting av nitrogen- og svovel-underskudd ved utvasking og denitrifikasjon etter store nedbørsmengder, i tillegg til f.eks YaraBela OPTI-NS.
  • Kombinasjonen av begge næringsstoffene bidrar til optimal proteinkvalitet i hvete. 
  • YaraVita THIOTRAC er et bladgjødslingsmiddel som inneholder 100 % sulfatsvovel. Veksten kan ta opp sulfatsvovel raskere enn elementært svovel og plantene slipper dessuten å omdanne elementært svovel til sulfatsvovel.
  • YaraVita THIOTRAC kan blandes med de fleste plantevernmidler.

Anbefaling i korn

Ved bruk av husdyrgjødsel i kombinasjon med mineralgjødsel eller etter utvasking og denitrifikasjon som følge av mye nedbør. Brukes i begynnende strekningsvekst (Z30-31), 500 ml/daa i 20 l vann. Ved moderate til sterk mangel, kan behandlingen gjentas med 10-14 dagers mellomrom. 

Hvete med stort avlingspotensiale: I begynnende strekningsvekst (Z30-31), 500 ml/daa i 20 l vann og/eller to gangers behandling med 500 ml/daa i 20 l vann, fra flaggbladet er synlig til melkestadiet, Z39-79.

Næringsinnhold

Nærngsinnhold YaraVita Thiotrac

Lagring:

Oppbevares i et kjølig, tørt lager - utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.

Formulering: Suspensjon

Emballasje: 10 liters kanne

Informasjon om våre øvrige bladgjødslingsprodukter i YaraVita-sortimentet finner du her.

Mobilapplikasjonene som hjelper deg

App’ene er gratis og tilgjengelige for både iOS, Android og Windows. Søk etter "Yara" eller skann QR-kodene og last ned umiddelbart!

TankmixIT - App for blandbarhet 

YaraVita-produktenes blandbarhet med ulike plante- vernmidler testes kontinuerlig. Appen gir deg informasjon om produktenes blandbarhet. Denne informasjonen er også tilgjengelig på www.tankmix.com. Les mer her.

CheckIT - App for næringsmangler/ mangelsymptomer 

CheckIT hjelper deg å diagnostisere mangler på næringsstoffer, blant annet ved hjelp av et stort antall bilder med ulike mangelsymptomer. Dette sammen med beskrivelsen av mangelsymtomet. Du får også råd om tiltak for å rette opp manglene. Les mer her.

Mobil med Yara Tankmix og CheckIT

Kunnskap om bladgjødsling

Kunnskap om bladgjødsling

Hovedpoenget med bladgjødsling er først og fremst å avhjelpe mangel i situasjoner hvor det ikke er aktuelt å tilføre næringsstoffer gjennom røttene. 

YaraVita-produktene er designet for å bidra til økt opptak av næringsstoffer over vokslaget og samtidig tilsatt spredeog klebemidler for å bedre regnfastheten slik at preparatene ikke så lett vaskes av bladene ved senere regnperioder.