Gjødslingsprogram for havre

Gjødslingsprogram for havre
Gjødslingsnormer anbefalt gjødsling for vårkorn

Aktuelle gjødselslag

YaraMila Fullgjødsel

YaraMila® FULLGJØDSEL®

YaraMila®  er Yaras globale varemerke og produktfamilie for NPK-gjødsel. 

FULLGJØDSEL® er Yaras registrerte varemerke i Norge for mineralgjødsel som i tillegg til nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K), også inneholder kalsium (Ca), magnesium (Mg), svovel (S) og bor (B) for å sørge for best mulige avlinger av god kvalitet.

YaraVita ZINTRAC

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot sinkmangel ved sprøyting på bladverket i voksende jord- og hagebruksvekster.

YaraLiva KALKSALPETER

Kalksalpeter har et høyt innhold av vannløselig kalsium og med nitrogen som foreligger hovedsaklig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene.

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

Ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel. Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, med tanke på å dekke svovelbehovet.

YaraVita MAGTRAC

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk ved magnesiummangel ved sprøyting på bladverket i voksende jord- og hagebruksvekster.