Gjødslingsprogram for havre

Gjødslingsprogram for havre
Gjødslingsnormer anbefalt gjødsling for vårkorn

Aktuelle gjødselslag

YaraMila Fullgjødsel

YaraMila® FULLGJØDSEL®

YaraMila®  er Yaras globale varemerke og produktfamilie for NPK-gjødsel. 

FULLGJØDSEL® er Yaras registrerte varemerke i Norge for mineralgjødsel som i tillegg til nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K), også inneholder kalsium (Ca), magnesium (Mg), svovel (S) og bor (B) for å sørge for best mulige avlinger av god kvalitet.

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

Ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel. Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, med tanke på å dekke svovelbehovet.

YaraLiva KALKSALPETER

Kalksalpeter har et høyt innhold av vannløselig kalsium og med nitrogen som foreligger hovedsaklig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene.

YaraVita ZINTRAC

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot sinkmangel ved sprøyting på bladverket i voksende jord- og hagebruksvekster.

YaraVita MAGTRAC

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk ved magnesiummangel ved sprøyting på bladverket i voksende jord- og hagebruksvekster.