Eng og fôrvekster

 bilde Våronntips i gras

Tidlig gjødsling av eng er viktig

Etter slått bør man prioritere å få på ny gjødsel så raskt som mulig. Mineralgjødsel bør ut tidlig slik at den kan virke og tas opp over lang tid fram mot neste slått.

bilde Anders svovelmangel

Sulfan - Ny gjødseltype med mer svovel

YaraBela® SULFAN® 24-0-0 (6S) er en ny gjødseltype som inneholder 6 % svovel. Den er svært aktuell til gras og korn i situasjoner der fosfor- og kaliumbehovet dekkes av husdyrgjødsel.

bilde Anders svovelmangel

YaraVita THIOTRAC i gras forebygger svovelmangel

Under årets markvandringer i Hedmark og Nord-Trøndelag observeres dessverre en god del svovelmangel i gras. Skal man forebygge at svovelmangel oppstår kan YaraVita THIOTRAC være et effektivt mottiltak.

Gjødsling til gras gjødslingsmatrise

Gjødsling til gras

Se matrise for valg av mineralgjødsel til gras der det ikke benyttes husdyrgjødsel. Anbefalingene gjelder normal avling ved en eller to slåtter.

Finn ut hvordan du kan påvirke...

Anbefalte gjødslingsråd for eng og fôrvekster

Gjdøsligsprogram for eng og beite

Yaras gjødslingsråd kan hjelpe deg til å oppnå gode avlinger. I grasdyrking er det viktig å ha et gjødselsortiment som er tilpasset utfordringene knyttet til blant annet fosfor, husdyrgjødsel og spredeareal, men som samtidig også oppfyller behovet for andre viktige næringsstoffer som kalium, svovel og magnesium.

Se våre anbefalinger for god grovfôrdyrking