Gras

Våronna nærmer seg

Det nærmer seg våronnstart i sørlige deler av landet, mens i andre områder er det fremdeles noen uker før snøen forsvinner. I videoen får du noen tips om ting du bør sjekke før våronna starter.

Her er noen praktiske tips om kalking fra en erfaren rådgiver i NLR. Du kan sjekke pH status i egen kommune ved å trykke på ditt fylke her

Bedre grasdyrking på 2 minutter

Det verdifulle grovfôret

«Forbedret grasdyrking» bør bli Årets Nyttårsforsett for landets melkeprodusenter

Anders Rognlien

Det er gjennomført 5 regionale grovfôrsamlinger i henholdsvis Trøndelag, fjellregionen på Østlandet, flatbygdene på Østlandet, Vestlandet og Sør-Vestlandet. På samlingene har vi møtt 175 dyktige gårdbrukerpar, og analysert produksjonskostnadene på 200 000 rundballer.

Det verdifulle grovfôret

Så langt viser tallene følgende gjennomsnittsverdier for avlingsnivå, kvalitet og produksjonskostnader i norsk grovfôrproduksjon. 

  • 293 313 fôrenheter i gjennomsnittsavling for alle deltagere.
  • Tørrstoff% på 29,4
  • Fôrenhetskonsentrasjon på 0,87 
  • Avlingsnivå 564 fôrenhet /dekar 
  • Det koster i gjennomsnitt 643 000 kroner å produsere grovfôret, herav arbeidskostnader 97 800 kroner.
  • Dyrkingskostnader er 1,32 kroner per fôrenhet. 
  • Høstekostnad er 1,38 kroner per fôrenhet. 
  • Sum kostnad per fôrenhet er 2,70 kroner i gjennomsnitt. 
Det som er verdt å merke seg, er at det ligger en stor variasjon bak disse tallene. I materialet vi har samlet inn er det liten tvil om at mange kan forbedre egen grovfôrproduksjon. Kanskje «forbedret grasdyrking» bør bli årets nyttårsforsett for landets melkeprodusenter? 
Den beste gårdbrukeren vi har analysert holder til på Lista i Vest-Agder. I 2016 hadde han 1250 fôrenheter i gjennomsnittsavling per dekar, med en samlet kostnad på 1,16 kroner per fôrenhet levert fjøsdøra.
Tidlig gjødsling av eng er viktig

Tidlig gjødsling av eng er viktig

Etter slått bør man prioritere å få på ny gjødsel så raskt som mulig. Mineralgjødsel bør ut tidlig slik at den kan virke og tas opp over lang tid fram mot neste slått.

bilde Anders svovelmangel

Sulfan - Ny gjødseltype med mer svovel

YaraBela® SULFAN® 24-0-0 (6S) er en ny gjødseltype som inneholder 6 % svovel. Den er svært aktuell til gras og korn i situasjoner der fosfor- og kaliumbehovet dekkes av husdyrgjødsel.

bilde Anders svovelmangel

YaraVita THIOTRAC i gras forebygger svovelmangel

Under årets markvandringer i Hedmark og Nord-Trøndelag observeres dessverre en god del svovelmangel i gras. Skal man forebygge at svovelmangel oppstår kan YaraVita THIOTRAC være et effektivt mottiltak.

Gjødsling til gras gjødslingsmatrise

Gjødsling til gras

Se matrise for valg av mineralgjødsel til gras der det ikke benyttes husdyrgjødsel. Anbefalingene gjelder normal avling ved en eller to slåtter.

Finn ut hvordan du kan påvirke...

Anbefalte gjødslingsråd for eng og fôrvekster

Gjdøsligsprogram for eng og beite

Yaras gjødslingsråd kan hjelpe deg til å oppnå gode avlinger. I grasdyrking er det viktig å ha et gjødselsortiment som er tilpasset utfordringene knyttet til blant annet fosfor, husdyrgjødsel og spredeareal, men som samtidig også oppfyller behovet for andre viktige næringsstoffer som kalium, svovel og magnesium.

Se våre anbefalinger for god grovfôrdyrking