Bygg

Forsøksserie tilleggsgjødsling i bygg 2015

Forsøksserie med tilleggsgjødsling i bygg 2015

I 2015 ble det lagt ut fire forsøksfelt i Trøndelag etter at det kom store nedbørsmengder i mai og juni. Feltene ble tilleggsgjødslet med 3 og 6 kg N i form av Opti-NS, kalksalpeter og Fullgjødsel 22-3-10.

Bygg

Gjødslingsråd for bygg

Gjødslingsnormen retter seg etter en avling på 400 kilo bygg pr. dekar. Dersom halmen pløyes ned, bør det trekkes fra 0,3 kg fosfor og 2 kilo kalium pr. dekar. Det må justeres for nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) når avlingen forventes å bli større eller mindre enn avlingen oppført i tabellen.

Finn ut hvordan du kan påvirke...