Bygg

Manganmangel i kornåkre

Manganmangel i kornåkre

Kornet står fint mange plasser, men vi har også begynt å se manganmangel i kornåkrer. Hvis du oppdager manganmangel så er det viktig å få behandlet med YaraVita Mantrac eller YaraVita Gramitrel så snart som mulig. Det er viktig å gjenta behandlingen etter 7-14 dager for å sikre mangan også til nye blad.

Forsøksserie tilleggsgjødsling i bygg 2015

Forsøk med tilleggsgjødsling i bygg

I 2013 la Hedmark Landbruksrådgiving (nå NLR Innlandet) ut et tilleggsgjødslingsforsøk, siden en nedbørrik våronn gjorde at mange bestemte seg for å tilleggsgjødsle åkeren. Hensikten med feltforsøket var å undersøke hvor langt utover i sesongen det var mulig å kompensere for nitrogenutvaskingen.

Bygg

Gjødslingsråd for bygg

Gjødslingsnormen retter seg etter en avling på 400 kilo bygg pr. dekar. Dersom halmen pløyes ned, bør det trekkes fra 0,3 kg fosfor og 2 kilo kalium pr. dekar. Det må justeres for nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) når avlingen forventes å bli større eller mindre enn avlingen oppført i tabellen.

Finn ut hvordan du kan påvirke...