Sukkerert gjødslingsråd

Sukkerert

Ved planlegging av gjødsling til sukkerert bør man ta hensyn til jordart, forgrøde og jordanalyser. Erter er utsatt for surjordsskader.

Røttene til sukkerert har som andre belgvekster evne til å binde nitrogen fra lufta. 

Generelt vil tilføring av store nitrogenmengder i veksttida redusere plantene evne til selv å binde nitrogen ved hjelp knollbakteriene på røttene. Nitrogengjødslingen her bør derfor gis fra planting/såing.

All fosfor- og kaliumgjødsel kan også gis fra våren. Sukkerert er utsatt for mangel av magnesium og flere mikronæringsstoffer, i første rekke mangan, men også kopper og sink.

i kg/daa N P K Andre
Gjødselnorm for Sukkerert 4 (3-5) 3 (2-4) 8 (6-10) Mg, Mn