YaraVita®

YaraVita kanne

YaraVita® produktene er ferdig formulert flytende gjødsel utviklet spesielt for bladgjødsling på friland. YaraVita sprøytes med åkersprøyte og kan blandes med de fleste plantevernmidler.  

YaraVita er en komplett serie av mikronæringsstoffer som dekker de fleste behov, enten som enkeltnæringsstoffer eller ferdig formulert og tilpasset den enkelte kultur. Dette sikrer at du har den eksakte blandingen av næringsstoffer som kan tilføres når plantene trenger det. Ved bladgjødsling er du sikret raskt opptak i plantene. 

Alle YaraVita produkter er produsert til høyeste kvalitetsmål under ISO 9001:2000 akkreditering og med bruk av de best tilgjengelige råstoffer. Produktene har unik formulering, er enkle å håndtere og sikre i bruk. For sikker blanding med plantevernmidler og YaraVita produkter, gå inn på www.tankmix.com eller last ned mobilapplikasjonen Yara TankmixIT.

Klikk her for å se YaraVita® bladgjødslingssortiment

14 produkter funnet i søket

ACTISIL

Actisil er et kiselholdig gjødslingsmiddel, som styrker planten. Brukes i frukt-, bær-, grønnsaksdyrking, på planteskoler og i planteproduksjon, i drivhus og på friland.

YaraVita MANTRAC PRO

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot manganmangel ved sprøyting på bladverket i jord- og hagebruksvekster.

YaraVita STOPIT

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk ved kalsiumrelaterte vekstforstyrrelser ved sprøyting på bladverket i jord-og hagebruksvekster.

YaraVita SENIPHOS

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot fosfor- og kalsium mangel ved sprøyting på bladverket i potet, frukt og bær.

YaraVita BORTRAC

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot bormangel ved sprøyting på bladverket i voksende jord- og hagebruksvekster.

YaraVita MAGTRAC

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk ved magnesiummangel ved sprøyting på bladverket i voksende jord- og hagebruksvekster.

YaraVita CROPLIFT

NPK med S, Mg og mikronæring. Lettløselig krystallinsk pulver. Ved generell næringsmangel i ulike kulturer.

YaraVita SOLATREL

Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til potet for å stimulere knollantallet og knolltilveksten i potet, samt sikre god kvalitet.

YaraVita GRAMITREL

Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til korn.

YaraVita THIOTRAC

Mot svovelmangel i jord- og hagebruksvekster. Velegnet til oppretting av nitrogen- og svovelunderskudd ved utvasking og denitrifikasjon etter store nedbørsmengder.