YaraMila® FULLGJØDSEL®

YaraMila Fullgjødsel storsekk

Yaras globale varemerke og produktfamilie for NPK-gjødsel heter YaraMila®. Fullgjødsel er Yaras registrerte varemerke i Norge for mineralgjødsel som i tillegg til nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K), også inneholder kalsium (Ca), magnesium (Mg), svovel (S) og bor (B) for å sørge for best mulige avlingene av god kvalitet. 

Hver type YaraMila Fullgjødsel, er laget for å dekke de ulike veksters spesielle behov i tillegg til varierende jordanalyseverdier. Produktporteføljen i produktfamilien YaraMila Fullgjødsel er spesielt tilpasset norsk jordsmonn. Når de brukes i riktig mengde, til rett tid og under riktige forhold vil YaraMila Fullgjødsel sikre et presist og velbalansert næringsopptak i plantene.

Hvert enkelt gjødselkorn inneholder alle de deklarerte næringsstoffene. Gjødselkornet behandles på overflaten for å hindre klump- og støvdannelse under transport og lagring. Under spreding vil det derfor bli en jevn fordeling av de enkelte næringsstoffer på åkeren.

8 produkter funnet i søket

YaraMila FULLGJØDSEL 25-2-6

Svovelrik Fullgjødsel med høyere innhold av nitrogen og lavere innhold av fosfor og kalium enn noen andre Fullgjødseltyper.

YaraMila FULLGJØDSEL 8-5-19 mikro

Klorfattig Fullgjødsel med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Inneholder i tillegg mikronæringsstoffene bor, kobber og mangan.

YaraMila FULLGJØDSEL 12-4-18 mikro

Fullgjødsel 12-4-18 mikro er en klorfattig Fullgjødsel med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Inneholder i tillegg mikronæringsstoffene bor, mangan og sink.

YaraMila FULLGJØDSEL 21-6-6

YaraMila® Fullgjødsel® 21-6-6 gir økt mengde fosfor ved samme mengde nitrogen som sammenlignbare gjødselslag.