YaraLiva®

YaraLiva Kalksalpeter storsekk

Ordet "Liva" er gamalnorsk for å "leve"

YaraLiva® er gjødseltyper basert på kalsiumnitrat som kan hjelpe plantene til å produsere de beste resultatene av god kvalitet til glede for såvel gårdbrukere som forbrukere. I Norge selges YaraLiva Kalksalpeter og YaraLiva NitraBor.

De inneholder hurtigvirkende nitratnitrogen kombinert med vannløselig kalsium som styrker plantenes cellevegger og sammen gir disse to næringsstoffene en god og varig vekst i plantene. YaraLiva Kalksalpeter er den eneste gjødsla som har en positiv effekt på pH-tilstanden i jorda. Nitratnitrogenet absorberes godt også under anaerobe forhold. Vannløselig kalsium motvirker bladrandskader i plantene, og virker reduserende på indre defekter i potet.  Boret i YaraLiva NitraBor er synergisk med kalsiumet og forsterker effekten. 

Sluttresultatet blir produkter av god kvalitet og godt utseende som holder lengre på lager og har bedre motstandsdyktighet mot fysiske skader.

3 produkter funnet i søket

YaraLiva KALKSALPETER

Kalksalpeter har et høyt innhold av vannløselig kalsium og med nitrogen som foreligger hovedsaklig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene.

YaraLiva NITRABOR

Nitrabor er Kalksalpeter tilsatt 0,3 % bor. Brukes særlig til delgjødsling i borkrevende kulturer som for eksempel potet og flere grønnsaks- og bærkulturer.

YaraLiva CALCINIT

Vannoppløselig Kalksalpeter for bruk i dryppvanning og vanningsanlegg i veksthus og på friland.