YaraLiva®

YaraLiva Kalksalpeter storsekk

Ordet "Liva" er gamalnorsk for å "leve"

YaraLiva® er gjødseltyper basert på kalsiumnitrat som kan hjelpe plantene til å produsere de beste resultatene av god kvalitet til glede for såvel gårdbrukere som forbrukere. I Norge selges YaraLiva Kalksalpeter og YaraLiva NitraBor.

De inneholder hurtigvirkende nitratnitrogen kombinert med vannløselig kalsium som styrker plantenes cellevegger og sammen gir disse to næringsstoffene en god og varig vekst i plantene. YaraLiva Kalksalpeter er den eneste gjødsla som har en positiv effekt på pH-tilstanden i jorda. Nitratnitrogenet absorberes godt også under anaerobe forhold. Vannløselig kalsium motvirker bladrandskader i plantene, og virker reduserende på indre defekter i potet.  Boret i YaraLiva NitraBor er synergisk med kalsiumet og forsterker effekten. 

Sluttresultatet blir produkter av god kvalitet og godt utseende som holder lengre på lager og har bedre motstandsdyktighet mot fysiske skader.

3 produkter funnet i søket

YaraLiva NITRABOR

Nitrabor er Kalksalpeter tilsatt 0,3 % bor. Brukes særlig til delgjødsling i borkrevende kulturer som for eksempel potet og flere grønnsaks- og bærkulturer.

YaraLiva CALCINIT

Vannoppløselig Kalksalpeter for bruk i dryppvanning og vanningsanlegg i veksthus og på friland.

YaraLiva KALKSALPETER

Kalksalpeter har et høyt innhold av vannløselig kalsium og med nitrogen som foreligger hovedsaklig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene.