YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

3527-yarabela opti-ns 27-0-0 (4s)-main image

Ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel. Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, med tanke på å dekke svovelbehovet og der behovet for P og K er dekket.

Kornform: Granulert

Volumvekt: 1,0 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Rostock, Tyskland

Gjødslingsråd

Blomkål

Blomkål: 15-25 kg OPTI-NS 27-0-0-(4S)/daa, 2-3 ganger pr sesong.