YaraBela®

YaraBela storsekk

Produktgruppen YaraBela® er tradisjonsrike gjødsler av typen kalkammonsalpeter som har vist sin effektivitet under mange års bruk over hele verden. I tillegg til like deler nitrogen i form av ammonium og nitrat inneholder de magnesium (Mg) og kalsium (Ca) i form av dolomitt.

I Norge selges YaraBela produktene OPTI-KAS 27-0-0 og OPTI-NS 27-0-0 (4S).

I tillegg selges OPTI-KAS Skog  tilsatt bor (B) for skoggjødsling.

Produktene har en reduserende virkning på pH i jorda tilsvarende et kalkingsbehov på ca 0,2 kg kalsiumoksid (CaO) pr kilo tilført nitrogen.

4 produkter funnet i søket

YaraBela OPTI-KAS 27-0-0

OPTI-KAS 27-0-0 er kalkammonsalpeter som består av like deler nitrogen i form av ammonium og nitrat. Inneholder i tillegg magnesium og kalsium tilsatt som dolomitt.

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

Ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel. Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, med tanke på å dekke svovelbehovet.