Søk i våre produkter

Du søkte: Bladgjødsling og YaraVita

Klikk her for å søke igjen

14 produkter funnet i søket

ACTISIL

Actisil er et kiselholdig gjødslingsmiddel, som styrker planten. Brukes i frukt-, bær-, grønnsaksdyrking, på planteskoler og i planteproduksjon, i drivhus og på friland.

YaraVita MANTRAC PRO

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot manganmangel ved sprøyting på bladverket i jord- og hagebruksvekster.

YaraVita STOPIT

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk ved kalsiumrelaterte vekstforstyrrelser ved sprøyting på bladverket i jord-og hagebruksvekster.

YaraVita SENIPHOS

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot fosfor- og kalsium mangel ved sprøyting på bladverket i potet, frukt og bær.

YaraVita BORTRAC

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot bormangel ved sprøyting på bladverket i voksende jord- og hagebruksvekster.

YaraVita MAGTRAC

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk ved magnesiummangel ved sprøyting på bladverket i voksende jord- og hagebruksvekster.

YaraVita CROPLIFT

NPK med S, Mg og mikronæring. Lettløselig krystallinsk pulver. Ved generell næringsmangel i ulike kulturer.

YaraVita SOLATREL

Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til potet for å stimulere knollantallet og knolltilveksten i potet, samt sikre god kvalitet.

YaraVita GRAMITREL

Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til korn.

YaraVita THIOTRAC

Mot svovelmangel i jord- og hagebruksvekster. Velegnet til oppretting av nitrogen- og svovelunderskudd ved utvasking og denitrifikasjon etter store nedbørsmengder.