KALSIUMNÆRING

3544-kalsiumnæring-main image
Gjødseltype for ekstra tilførsel av kalsium. Kalsiumnæring inneholder 21% kalsium og 16% svovel.

Kalsiumnæring tas inn på bestilling. Er ikke inkludert i ordinært sortiment.

Kornform : Granulert

Kornstørrelse :

Større enn: 4,0 mm: 5%
4-2 mm: 90% Mindre enn 2 mm: 5%

Leveringsform fra Yara
: Storsekk á 650 kg

Produksjonssted : Yara Finland

Gjødslingsråd

Blomkål

Blomkål: 30-50 kg/daa gir 6-10 kg kalsium og 5-8 kg svovel pr. daa.

Potet

Potet: Tilsettes før setting på jord med lave Ca-AL verdier. Kontakt Yara for gjødslingsråd.