Øvrige gjødselslag

Yaras gjødselsortiment

Se nedenfor for øvrige gjødselsortiment med NK, NP, P og PK-gjødseltyper og andre spesialprodukter for jordbruk, samt spesialsortiment og suppleringsgjødsel til gjødselvanning til veksthus og friland.

8 produkter funnet i søket

KALSIUMNÆRING

Gjødseltype for ekstra tilførsel av kalsium. Kalsiumnæring inneholder 21% kalsium og 16% svovel.

OPTI-P 0-20-0

Brukes på jord og til veksthus med ekstra stort fosforbehov. For eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter.

OPTI-PK 0-11-21

Brukes på jord og til veksthus med ekstra stort fosfor- og/eller kaliumbehov, for eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter.

POLYSULPHATE

Et klorfattig produkt med kalium, magnesium, kalsium og svovel. For gødsling av poteter, grønnsaker, grovfôr, belgfrukter og andre avlinger.

OPTI-NK 22-0-12 3S + Se

OPTI-NK 22-0-12 3S + Se er en fosforfri gjødseltype som i tillegg til nitrogen inneholder kalium, magnesium, svovel, bor, sink og selén.

OPTI-START 12-23-0

Fosforrik gjødseltype. Beregnet brukt som startgjødsel om våren i korn, spesielt på fosforfattig og kald jord.