Øvrige gjødselslag

Yaras gjødselsortiment

Se nedenfor for øvrige gjødselsortiment med NK, NP, P og PK-gjødseltyper og andre spesialprodukter for jordbruk, samt spesialsortiment og suppleringsgjødsel til gjødselvanning til veksthus og friland.

15 produkter funnet i søket

KALSIUMNÆRING

Gjødseltype for ekstra tilførsel av kalsium. Kalsiumnæring inneholder 21% kalsium og 16% svovel.

KRISTALON BROWN

Til gjødselvanning av frukt og bær på friland, men også på golfbaner.

KRISTALON FLOWER

For gjødselvanning til potteplanter med behov for relativt lav pH. Passer til hardt råvann, slikt som har mye bufferevne og høy pH.

KRISTALON INDIGO

Gjødsel for gjødselvanning. Passer til oppal av sommerblomster, mange arter av potteplanter, frukt og til gjødselvanning til bær. Lavt innhold av ammoniumnitrogen.

KRISTALON GENA

Fullgjødsel 12-5-30 med S og mikro (uten Mg og Ca). 50 % av fosfatinnholdet består av unikt polyfosfat (Super FK).

OPTI-P 0-20-0

Brukes på jord og til veksthus med ekstra stort fosforbehov. For eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter.

OPTI-PK 0-11-21

Brukes på jord og til veksthus med ekstra stort fosfor- og/eller kaliumbehov, for eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter.

KRISTALON PLUS

Ammoniumfri gjødsel til gjødselvanning. Godt egnet til tomat, agurk og snittroser.

POLYSULPHATE

Et klorfattig produkt med kalium, magnesium, kalsium og svovel. For gødsling av poteter, grønnsaker, grovfôr, belgfrukter og andre avlinger.