Plantehelse

Health Image

Den eneste måten å sikre en sunn plantevekst på er å tilføre mineralgjødsel med alle de nødvendige næringsstoffene. Mangel på et næringsstoff vil redusere plantenes mulighet til å vokse i samsvar med deres genetiske potensiale. Et stort antall mangelsymptomer vil oppstå i plantemassen som følge av dårlig eller ingen tilgjengelighet av næringsstoffer. En avling som er usunn grunnet mangel på næringsstoffer påvirker hele næringskjeden. 

  • En usunn avling vil ikke møte forbrukerens krav og vil bli avvist av markedet. Gårdbrukerens inntekt vil derfor bli redusert, og det er sløsing med ressursene.
  • En avling som ikke er sunn vil ha dårligere forsvarsmekanismer og mindre motstandskraft mot sopp, insekter og stress, noe som gir generelt dårligere utvikling og kvalitet.
  • En usunn avling vil ikke ha samme næringsverdi og kvalitet sammenlignet med en sunn avling i henhold til kvalitetskrav i næringskjeden. Som en følge av dette må kanskje dietten tilføres vitaminer og mineraler i form av tilskudd. Bare en sunn avling kan gi sunn mat.

Vil du vite mer om hvordan påvirke helsetilstanden til plantene dine?

Yara deler sin kunnskap med deg.