Sikker håndtering og lagring av mineralgjødsel

Yara International produserer gjødsel og gjødselrelaterte produkter av høy kvalitet fra mange råstoffer og med forskjellige teknologier. Ved å følge internasjonale lover og forskrifter i tillegg til Yaras interne tekniske standarder, fokuserer vi på sikkerhet i hele produksjonskjeden, så vel som sikkerheten til personell og miljø, ved hele tiden å være i forkant av den teknologiske utviklingen.

Vi vil her fokusere på sikkerhetsspørsmål som dukker opp når man håndterer gjødsel, og gi best mulige praktiskde råd for folk som arbeider i forsyningskjeden.

Yaras anbefalinger for sikker behandling av gjødsel