Kvalitet

Kvalitet

Tilførsel av mineralgjødsel som inneholder alle næringsstoffene plantene trenger gjør at avlingen kan utvikle seg til ønsket kvalitet, slik markedet forventer. Enhvert mangel på næringsstoffer vil hindre veksten i å utvikle seg mot sitt genetiske potensiale, og reduserer derved avlingens kvalitet.

Med avlingskvalitet forstår man vanligvis:

  • Utseende (størrelse og farge). Uten riktig næringstilførsel vil de fleste planter ikke kunne produsere den kvaliteten som markedet krever.
  • Matkvaliteten, som for eksempel nok proteininnhold i hvete til å brukes som brødkorn. Riktig næringstilførsel vil kunne gi den ønskete kvaliteten.
  • Næringsverdien på avling som skal brukes til menneskeføde. Vegetabilske produkter ligger i bunnen av næringskjeden og via denne kommer mineraler og næringsstoffer inn i mennesker og dyr. En avling som har fått balansert gjødsling vil kunne gi  nok mineraler til hele næringskjeden.

Vil du vite mere om hvordan du kan påvirke kvaliteten på landbruksproduktene dine?

Yara vil gjerne dele sin kunnskap med deg.