Klima og miljø

Environment image

Et velkjent faktum som er bevist med mange vitenskaplige studier, er at en balansert gjødsling har mange positive effekter på miljøet.

  • En balansert gjødsling vil motvirke utarming av jorda som igjen vil motvirke tap av fruktbart jordsmonn og derfor vil kunne sikre bærekraftige avlinger.
  • En balansert gjødsling vil være en forsikring om at planteveksten ikke blir redusert av mangel på noe næringsstoff, det sikrer at ytnyttelsesgraden av alle næringsstoffer som tilføres er så høy som mulig.
  • En plantebestand i god utvikling og med godt balansert gjødsling vil vanligvis ha liten innvirkning på miljøet pr tonn avling produsert. Dette har blitt observert når det gjelder karbonavtrykk, utvasking av nitrogen og andre tap til miljøet.

Vil du vite mer?

Les mer om hvordan Yara har forpliktet seg til å fremme en bærekraftig vekst med mindre innvirkning på miljøet.

Yaras klimagaranti på gjødsel

Klimagaranti på gjødsel fra Yara

Yara garanterer at gjødsel solgt i Norge er produsert med lavest mulig utslipp. Dette gjør det mulig for bonden, forhandlere og andre aktører innenfor landbruket å velge miljøvennlig og minimalisere klimaavtrykket i landbruket.

Landbruk og klimaendring

Landbruk og klimaendring

For å møte verdens voksende befolkningsvekst kreves det et bærekraftig landbruk. Ved å bruke gjødsel produsert med lavest mulig utslipp og best tilgjengelig teknologi vil det også komme miljøet tilgode. Med over hundre års kunnskap og erfaring fra produksjon og bruk av plantenæring har Yara også utviklet løsninger for å redusere karbonutslipp.

Mineralgjødsel og klimaavtrykk

Mineralgjødsel og klimaavtrykk

Klimaavtrykket i matproduksjon og ved bruk av gjødsel kan reduseres med mer enn 50%. Man kan opprettholde avlingsnivået med lavere utslipp, og hindre avskogning.

Livsløpsanalyse gjødsel

Livsløpsanalyse av mineralgjødsel

For å vurdere den klimamessige betydningen av gjødsel, må alle forhold tas med, både de positive og negative. Gjødsel må vurderes i et "livsløp" - det må tas hensyn til utslipp fra produksjon og distribusjon, så vel som ved gjødsling og fra jorda.