Gjennomsnittlig pH-verdi per fylke

God jordkultur er avgjørende for plantevekst. Skal du oppnå jord i god hevd er det viktig at du passer på å kalke. 

Gjennomsnittlig pH-verdi per fylke

Kalktilstanden i jorda er viktig fordi:

• Gras og kløver trives generelt best ved pH 6-6,5.

• Riktig pH gir økt avling og kvalitet – fordi næringsstoffene er mest plantetilgjengelige ved pH 6-6,5.

• Jordas evne til å transportere luft og vann forbedres grunnet bedre jordstruktur.

• Meitemark og andre jord-organismer er mer effektive. 


Her kan du finne gjennomsnittlig pH-verdi i din kommune:

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark