Avling

Yield Image

Plantenæringsstoffer er byggestener i en voksende plante. Er det et underskudd på et av næringsstoffene vil det redusere veksten, noe som vil redusere avlingen og fortjeneste for gårdbrukeren. Det er derfor viktig at alle næringsstoffene er tilgjengelige for plantene i riktig mengde og forhold slik at plantene får en nødvendig utvikling. 

  • De fleste jordsmonn mangler et eller flere næringsstoffer, og mineralgjødsel vil tilføre det plantene trenger. På et jordsmonn med mangler, vil riktig gjødsling vanligvis føre til økning i avling som kan være flere ganger det som ville blitt oppnådd uten gjødsling.
  • Mange studier har bekreftet at en gårdbruker som investerer i nitrogengjødsel vil få en avling som er 5-7 ganger mer verdt enn gjødslas kostnad.

Vil du vite mer om hvordan du kan påvirke avlingen fra åkeren din?

Yara deler gjerne sin kunnskap med deg.