Yara N-Sensor® selges gjennom forhandler

Dataväxt

Yara Norge har inngått en avtale om salg og teknisk support med Dataväxt.

Tron Anders Strømstad vil være kontaktperson og ta imot bestillinger samt bistå i oppdatering av programvare og teknisk oppfølging. Han har også ansvaret for oppfølging av kunder på Trimble og autostyringssystemer for traktorer. Yara håper på denne måten å yte god service på et økende antall Yara N-sensorer i det norske markedet. 

Yara Norge vil fortsatt være hovedansvarlig for agronomisk oppdatering og utvikling av Yara N-sensoren. Forskning og utvikling vil skje i samarbeid med bl.a. NIBIO, Apelsvoll og Kvithamar, sammen med Norsk Landbruksrådgiving. Dette for å komme nærmere et mer komplett verktøy for presis nitrogengjødsling i ulike vekster, men i første omgang i korn og potet.