Sesongen siste N-sensormålinger, uke 25, 2017

Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll 

Den 20. og 21. juni ble det gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i høsthvete på Romerike og i Trøndelag. Høsthveten har kommet til skyting, og N-sensormålingene avsluttes denne uka. Det er mye fin høsthvete, med stort avlingspotensial. Siste delgjødsling bør gjøres i disse dager, om det ikke alt er gjort.

Årnes, Romerike

Felt 5 Årsnes

Uke 25 Felt 5 Årnes. Fotograf Morten Botilsrud

Felt 5 Årnes uke 25

Figur 5: Årnes, Romerike

Opptaket av nitrogen har fortsatt den siste uka, og nivået har kommet opp til 10-11 kg N/daa. Feltet er fortsatt litt ujamt. Vekststadiet til plantene er midt i skytingen (stadium 55), og det er tida for andre delgjødsling.

Oppaker, Romerike

Felt 6 Oppaker

Uke 25 Felt 6 Oppaker. Fotograf Morten Botilsrud

Felt 6 Oppaker uke 25

Figur 6: Oppaker, Romerike

På Oppaker har N-opptaket tatt seg veldig opp den siste uka, etter et par uker med lite N-opptak. Forskjellene i N-opptaket mellom leddene med økende delgjødsling har økt. Nitrogentilførselen vil være en begrensende faktor på leddene med laveste gjødslingsmengder. Feltet har kommet til vekststadium 53, og det tida for andre delgjødsling. 

Vormsund, Romerike

Felt 7 Vormsund

Uke 25 Felt 7 Vormsund. Fotograf Morten Botilsrud

Felt 7 Vormsund uke 25

Figur 7: Vormsund, Romerike

På Vormsund har plantene tatt opp ca. 2 kg N/daa den siste uka, og opptaket ligger på 10-12 kg N/daa. Feltet er jevnt og fint, og det er litt større forskjeller mellom de ulike delgjødslingsleddene i forhold til N-opptaket denne uka sammenlignet med forrige uke. Feltet har kommet til vekststadium 53, og også er her det tida for siste delgjødsling.

Stjørdal, Trøndelag

Felt 8 Trøndelag

Uke 25 Felt 8 Trøndelag. Fotograf Jon Olav Forbord

Felt 8 Trøndelag uke 25

Figur 8: Stjørdal, Trøndelag

Nitrogenopptaket var betydelig lavere denne siste perioden, sammenlignet med forrige periode, hvor opptaket var svært høyt. Avhengig av tilført N i delgjødsling, lå opptaket mellom 0 og 2 kg N/daa. Feltet har kommet til vekststadium 51, og det er tida for andre delgjødsling.

Prosjektet finansieres av Yara Norge. Det gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Follo, Romerike og Trøndelag.