N-Sensormåling i uke 19

Varmen i helga førte til økt N-opptak i Østfold og Follo. På Romerike er årets første måling gjennomført. Foreløpig er N-opptaket beskjedent i denne regionen.

Uke 19 Felt 1 Øsaker

Uke 19 Felt 1 Øsaker

Øsaker uke 19

Figur 1. Øsaker, Østfold.

Åkeren kommer fint på dette feltet. N-opptaket på gjødsla ruter har vært på ca. 1 kg N pr. daa siden forrige måling, og er nå på litt over 5 kg N pr. daa. Det ser ut til å ha vært lite frigjøring av N fra jorda, da det ikke har vært noe opptak av N på ugjødsla ruter siden forrige måling. Åkeren er i begynnende strekkingsvekst, og er på vei inn i en fase med stort N-opptak. Det kjølige værdraget gjør at utviklingen går sakte, og plantene har god tid til utvikling av plantebestandet. Det er tid for første delgjødsling, og det vil bli utført i slutten av uka. Sorten er Ellvis, og feltet er plassert på mellomleire.

Felt 1 fra Halden

Uke 19 Felt 2 fra Halden

Uke 19 Felt 2 Halden

Figur 2. Halden, Østfold.

Åkeren kommer fint også på dette feltet. N-opptaket på gjødsla ruter har vært på ca. 1 kg N pr. daa siden forrige måling, og er nå på litt i underkant av 5 kg N pr. daa. Heller ikke på dette feltet har det vært noe opptak av N på ugjødsla ruter siden forrige måling, noe som tyder på lite frigjøring av N fra jorda. Åkeren er i begynnende strekkingsvekst, og er på vei inn i en fase med stort N-opptak. Det kjølige værdraget gjør at utviklingen går sakte, og plantene har god tid til utvikling av plantebestandet. Det er tid for første delgjødsling, og det vil bli utført i slutten av uka. Sorten er Ellvis, og feltet er plassert på siltig lettleire.

Felt 3 fra Fredrikstad

Uke 19 Felt 3 Fredrikstad

Uke 19 Felt 3 Fredrikstad

Figur 3. Fredrikstad, Østfold.

Åkeren har utviklet seg noe langsommere på feltet i Fredrikstad, og er nå på stadium 25. De gjødsla plantene har tatt opp i underkant av 4 kg N pr. daa totalt, ca. 2 kg N pr. daa mer enn ugjødsla planter. Det er fortsatt litt til begynnende strekking og tid for delgjødsling. Sorten er Ellvis, og feltet er plassert på mellomleire.

Uke 19 Felt 4 Vestby

Uke 19 Felt 4 Vestby

Uke 19 Felt 4 Vestby

Figur 4. Vestby, Follo.

Åkeren kommer fint i Vestby. N-opptaket har vært på ca. 1,5 kg N pr. daa siden forrige måling. Det ser ut til å ha vært lite frigjøring av N fra jorda, da det har vært lite opptak av N på ugjødsla ruter siden forrige måling. Åkeren er i begynnende strekkingsvekst, og er på vei inn i en fase med stort N-opptak. Det kjølige værdraget gjør at utviklingen går sakte, og plantene har god tid til utvikling av plantebestandet. Det er tid for første delgjødsling, og det vil bli utført i slutten av uka. Sorten er Ellvis, og feltet er plassert på mellomleire.

Årets første målinger på Romerike – foreløpig lite N-opptak

Feltene på Romerike har så langt hatt et beskjedent opptak av nitrogen, og plantene er fortsatt på buskingsstadiet. Det kalde været gjør at utviklingen går langsomt.

Uke 19 Felt 5 Årnes

Uke 19 Felt 5 Årnes

Uke 19 Felt 5 Årnes

Figur 5. Årnes, Romerike.

Ugjødsla og gjødsla ruter har likt opptak av nitrogen. Plantene har ikke startet opptaket av N fra tilført gjødsel. Jordas reserver har så langt dekket plantenes behov. Det er fortsatt en stund til behov for første delgjødsling. Jordart er siltig lettleire, og sorten er Ellvis.

Uke 19 Felt 6 Oppaker

Uke 19 Felt 6 Oppaker

Uke 19 Felt 6 Oppaker

Figur 6. Oppaker, Romerike.

Ugjødsla og gjødsla ruter har likt opptak av nitrogen. Plantene har ikke startet opptaket av N fra tilført gjødsel. Jordas reserver har så langt dekket plantenes behov. Det er fortsatt en stund til behov for første delgjødsling. Jordart er lettleire, og sorten er Kuban.

Uke 19 Felt 7 Vormsund

Uke 19 Felt 7 Vormsund

Uke 19 Felt 7 Vormsund

Figur 7. Vormsund, Romerike.

Ugjødsla og gjødsla ruter har likt opptak av nitrogen. Plantene har ikke startet opptaket av N fra tilført gjødsel. Jordas reserver har så langt dekket plantenes behov. Det er fortsatt en stund til behov for første delgjødsling. Jordart er siltig lettleire, og sorten er Kuban.

Prosjektet finansieres av Landbruksdirektoratet og Yara Norge. Det gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving i Østfold, Follo og Romerike.