Oppsummering N-Sensormåling i uke 18

Nå er målinger med håndholdt N-Sensor i høsthveteforsøk i Østfold og Follo i gang. Feltene ble vårgjødslet i perioden 11. - 19. april. Kjølig vær de siste ukene har gitt sein planteutvikling. Plantenes utviklingstrinn er sammenlignbart med hva vi så i 2016, og ligger rundt vekststadium 24.

Uke 18 Felt 1 Øsaker

Uke 18 Felt 1 Øsaker

Felt 1 fra Øsaker, Østfold

Felt 1 fra Øsaker, Østfold. Sorten er Ellvis, og feltet er plassert på mellomleire

Uke 18 Felt 2 Halden

Uke 18 Felt 2 Halden

Felt 2 fra Halden, Østfold.

Felt 2 fra Halden, Østfold. Sorten er Ellvis, og feltet er plassert på siltig lettleire.

Uke 18 Felt 3 Fredrikstad

Uke 18 Felt 3 Fredrikstad

Felt 3 fra Fredrikstad, Østfold.

Felt 3 fra Fredrikstad, Østfold. Sorten er Ellvis, og feltet er plassert på mellomleire.

Uke 18 Felt 4 Vestby

Uke 18 Felt 4 Vestby

Felt 4 fra Vestby, Follo.

Felt 4 fra Vestby, Follo. Sorten er Ellvis, og feltet er plassert på mellomleire.