Yara N-Sensormåling, 2017

Denne sommeren skal det gjennomføres målinger med håndholdt N-Sensor i høsthveteforsøk plassert i Østfold, Follo, Romerike og i Trøndelag. Med grunnlag i registreringene tatt med N-Sensoren gjøres en beregning av hvor mye nitrogen (N) plantene har tatt opp ved måletidspunktet.

Prosjektet er et samarbeid mellom NIBIO og NLR, finansiert av Yara Norge. 

Se også N-målingene fra Sverige her

Hva er N-prognoser?
Uke 23 N-prognoser

N-opptak i høsthvete (uke 25)

Den 20. og 21. juni ble det gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i høsthvete på Romerike og i Trøndelag.

Uke 23 N-prognoser

N-opptak i høsthvete (uke 24)

Den 12. og 13. juni ble det gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i høsthvete i Østfold, Follo, Romerike og i Trøndelag.

Se resultatene her!

Uke 23 N-prognoser

N-opptak i høsthvete (uke 23)

Den 6. juni ble det gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i høsthvete i Østfold, Follo, Romerike og i Trøndelag.

Se resultatene her!

Uke 21 N-prognoser

N-opptak i høsthvete (uke 22)

Det er gjennomført nye målinger i høsthvete i Østfold, Follo, Romerike og i Trøndelag. Feltene har utviklet seg fint i forhold til forrige måling, men ligger etter i utvikling sammenlignet med 2016.

Se resultatene her!

Uke 22 N-prognoser

N-opptak i høsthvete (uke 21)

Etter vanskelige forhold for målinger forrige uke, er det nå målt på høsthvetefeltene i Østfold, Follo og Romerike (22. mai).

Se resultatene her!

 

Slik fungerer Yara N-prognose Joel Markgren

Slik fungerer Yara N-prognoser

Yara N-prognoser utarbeides i mai-juni. Hensikten er å vise hvordan vekstforholdene påvirker jordas nitrogenfrigjøring og plantenes opptak av tilført nitrogen (N). Måling av N-opptak i ugjødsla ruter (nullruter) viser jordas bidrag til N-forsyningen.

Nitrogenprognoser og måling med håndholdt Yara N-Sensor
Mer presis N-gjødsling

Mer presis N-gjødsling

Kunnskap om dyrkingsjordas evne til å forsyne plantene med nitrogen har stor betydning for optimalisering av N-gjødslinga. Bidraget med nitrogen fra jordas reserver varierer fra sted til sted og år til år. N-gjødsling tilpasset behovet er nøkkelen til gode avlinger, lønnsomhet og lave N-tap.