Yara N-Sensormåling, 2017

Årlig kartlegging av N-opptaket i samarbeid med NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving

Denne sommeren skal det gjennomføres målinger med håndholdt N-Sensor i høsthveteforsøk plassert i Østfold, Follo, Romerike og i Trøndelag. Med grunnlag i registreringene tatt med N-Sensoren gjøres en beregning av hvor mye nitrogen (N) plantene har tatt opp ved måletidspunktet.

Se også N-målingene fra Sverige her

Uke 21 N-prognoser

N-opptak i høsthvete (uke 21)

Etter vanskelige forhold for målinger forrige uke, er det nå målt på høsthvetefeltene i Østfold, Follo og Romerike (22. mai).

Se resultatene her!

 

Slik fungerer Yara N-prognose Joel Markgren

Slik fungerer Yara N-prognoser

Yara N-prognoser utarbeides i mai-juni. Hensikten er å vise hvordan vekstforholdene påvirker jordas nitrogenfrigjøring og plantenes opptak av tilført nitrogen (N). Måling av N-opptak i ugjødsla ruter (nullruter) viser jordas bidrag til N-forsyningen.

Nitrogenprognoser og måling med håndholdt Yara N-Sensor
Mer presis N-gjødsling

Mer presis N-gjødsling

Kunnskap om dyrkingsjordas evne til å forsyne plantene med nitrogen har stor betydning for optimalisering av N-gjødslinga. Bidraget med nitrogen fra jordas reserver varierer fra sted til sted og år til år. N-gjødsling tilpasset behovet er nøkkelen til gode avlinger, lønnsomhet og lave N-tap.