Yara N-Sensormåling, 2016

Årlig kartlegging av N-mineralisering i samarbeid med Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving.

bilde N-måling jessheim

Årets siste måling i N-opptak (uke 25)

Nå har alle høsthveteåkrene kommet forbi stadiet at det har til hensikt å måle med N-sensor mer. Det blir derfor ikke gitt ut noen flere infoskriv sommeren 2016.

Kløfta2

Aksskyting og betydelige variasjoner i N-opptak (uke 24)

Det er gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i høsthvete på Romerike (16.juni) og på Toten (15. juni). Feltene var omkring aksskyting ved måling, men likevel tydelige forskjeller i utvikling fra felt til felt.

N-målinger Halden uke 23 2015

Aksskyting i høsthvete (uke 23)

Selv om temperaturene har gått noe ned i forhold til den uvanlig varme perioden, har åkrene fortsatt utviklet seg veldig raskt. Det er fortsatt aktuelt med gjødslingstiltak for å fremme tilstrekkelig protein.

N-målinger Halden uke 23 2015

Alle felt i strekningsfasen (uke 21)

Det er gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i høsthvete i Østfold og Follo (25. mai), og Romerike (26. mai)). Alle feltene er nå i strekningsfasen. Nedbør og høyere temperaturer har vært positivt og satt fart i veksten igjen.

N-målinger Halden uke 21 2015

N-opptak i høsthvete, Romerike og Toten (uke 19)

Årets første målinger med håndholdt N-Sensor i høsthveteforsøk på Romerike og Toten ble utført 11. mai. Feltene ble vårgjødslet i perioden 21. - 25. april. Den høye temperaturen vi har hatt den siste uken setter fart i veksten.

N-målinger Rolvsøy uke 18

N-opptak i høsthvete (uke 18)

Målinger med håndholdt N-Sensor i høsthveteforsøk i Østfold og Follo er i gang. Feltene ble vårgjødslet i perioden 11. - 14. april. Kjølig vær de siste ukene har gitt sein planteutvikling.

Nitrogenprognoser og måling med håndholdt Yara N-Sensor

N-målinger 2015

Mer presis N-gjødsling

Mer presis N-gjødsling

Kunnskap om dyrkingsjordas evne til å forsyne plantene med nitrogen har stor betydning for optimalisering av N-gjødslinga. Bidraget med nitrogen fra jordas reserver varierer fra sted til sted og år til år. N-gjødsling tilpasset behovet er nøkkelen til gode avlinger, lønnsomhet og lave N-tap.