Megalab - et lovende rådgivingsverktøy

Stadig flere rådgivere er i gang med innsending av bladprøver. Analysesvarene fra Megalab hjelper rådgiverne til å kartlegge vekstforstyrrelser og iverksette konkrete mottiltak. I dialogen vi har med rådgivere er det tydelig at bladanalysene hjelper rådgiverne til å gi mer presise gjødslingsråd. 

For å beskrive verdien av bladanalyser har vi beskrevet noen eksempler som illustrerer hvordan bladanalysene kan gi bedre forståelse av vekstproblemer på et skifte, og dermed gi grunnlag for ytterligere bedre rådgivning i fremtiden.

Kunnskap om bladgjødsling

Kunnskap om bladgjødsling

Hovedpoenget med bladgjødsling er først og fremst å avhjelpe mangel i situasjoner hvor det ikke er aktuelt å tilføre næringsstoffer gjennom røttene. 

YaraVita-produktene er designet for å bidra til økt opptak av næringsstoffer over vokslaget og samtidig tilsatt spredeog klebemidler for å bedre regnfastheten slik at preparatene ikke så lett vaskes av bladene ved senere regnperioder.
Sinkmangel i bygg

Bladanalyser avdekker begrensninger i avlingspotensialet

Gårdbrukere erfarer ofte at det er stor forskjell på avlingspotensialet mellom ulike skifter. Av og til er årsaken til variasjonen åpenbar, men i andre situasjoner kan det være vanskelig å si hvorfor noen skifter gir større avlinger enn andre. Økt bruk av bladanalyser vil kunne avdekke om det er mangel på næringsstoffer som begrenser avlingspotensialet.