Tilpasset delt gjødsling

Jan-Eivind Kvam-Andersen

Ny i sortimentet til Yara Norge er Fullgjødsel 21-6-6. Denne gjødseltypen er skreddersydd delt gjødsling på skifter der det har vært vanskelig å dekke behovet for fosfor i vårgjødslingen.

Tilpasset delt gjødsling
Jan-EivindKvam Andersen i Yara Norge

Jan-Eivind Kvam-Andersen jobber som agronom i Yara-Norge

Fullgjødsel 21-6-6 passer der man trenger å øke mengden fosfor på grunn av middels til lave P-AL tall, store avlinger, eller ønsker en mer rasjonell våronn gjennom redusert gjødselmengde ved såing. Som de andre Fullgjødseltypene er Fullgjødsel 21-6-6 tilpasset norske forhold, ved at den inneholder svovel, bor, magnesium og kalsium.

Hvordan bruker jeg Fullgjødsel 21-6-6 i delt gjødsling?

Ved å bruke Fullgjødsel 21-6-6 kan man redusere vårgjødslingsmengden og legge mer av nitrogenet ved delgjødsling. Nye forsøk (2014- 2016, NIBIO/NLR) viser at man taper avling ved å redusere vårgjødslinga ved såing fra 11 til 8 kg N, men kompenserer mye ved å øke delgjødslingen slik at totalmengden blir den samme. Det anbefales ikke å gi mindre enn 8 kg N/daa om våren i Fullgjødsel, ettersom man må da være svært tidlig ute med delgjødsling for å unngå vekststagnasjon. Det vil også være større risiko for at næringen blir for seint tilgjengelig hvis man får en tørkeperiode etter delgjødsling.

YaraMila FULLGJØDSEL 21-6-6

Dekker fosforbehovet

Hvis man ligger på et avlingsnivå på 5-600 kg/daa eller høyere, og for eksempel har et middels P-AL nivå på 6, er Fullgjødsel 21-6-6 et godt alternativ. Fordi fosfor er svært viktig tidlig i sesongen, bør fosforet gis ved vårgjødslingen. Ved en planlagt vårgjødsling med 10 kg N/daa gjennom Fullgjødsel 21-6-6 (49 kg/daa), tilfører man 2,7 kg P/ daa. Kun når P-AL er 3 eller lavere, og avlingsnivået er over 600 kg/ daa trenger man en mer fosforrik gjødseltype enn dette. Fullgjødsel 21-6-6 sikrer god fosfortilgang om våren, men jorda bør ha bra kaliumstatus, hvis ikke bør man delgjødsle med OPTI-NK™ 22- 0-12 3S for å sikre tilstrekkelig kaliumforsyning. På jord med god fosforstatus er Fullgjødsel 20-4-11 eller Fullgjødsel 22-3-10 fortsatt det riktige valget til vårgjødsling i en strategi med delt gjødsling.

Etterlengtet i kornområdene

– Fullgjødsel 21-6-6 ser vi som en aktuell gjødseltype på areal hvor kaliumreservene er gode, kombinert med driftsopplegg med delt gjødsling og hvor man tar høye avlinger, forteller Håvar Hanger, kornrådgiver i NLR Trøndelag. – Med andre gjødseltyper kan det ved et slikt driftsopplegg bli tilført for lite fosfor. I Trøndelag har vi en del leire og siltjord med høye kaliumtall og lave fosfortall, hvor denne gjødsla kan passe godt, også ved lavere avlingspotensial, konkluderer Hanger. – På Romerike ser vi en fallende trend for jordas fosforstatus, og hos mange dyrkere har det vært underdekning på fosfor i gjødslingsplanen, sier rådgiver Jan Stabbetorp ved NLR Øst. Vi har manglet en gjødseltype som dekker behovet hos disse. Videre er det kjent at fosforet er mindre plantetilgjengelig enn det P-AL- tallene indikerer på leirjorda med høy pH hos oss, fortsetter Stabbetorp. Fullgjødsel 21-6- 6 passer derfor godt i vårt område, spesielt på leirjord og er ypperlig i en strategi med delt gjødsling til korn, konkluderer Stabbetorp.

YaraMila FULLGJØDSEL 21-6-6 Tilpasset delt gjødsling

NORMBEHOV FOR P-GJØDSLING I KORN I KG P/DAA, ved ulik avling og P-AL nivå, halm moldet ned*. 10 kg N i Fullgjødsel 21-6-6 (49 kg/daa) gir 2,7 kg P, mens 10 kg N i 20-4-11 (51 kg/daa) gir 1,8 kg P/daa. Fullgjødsel 21-6-6 vil særlig være aktuell i de gule rutene. *Fjerner man halmen øker fosforbehovet med 0,3 kg/daa.

YARAMILA® FULLGJØDSEL® 21-6-6 

  • Produksjonssted: Yara Glomfjord
  • Kornform: Granulert
  • Emballasje: 600 kg storsekk